O nás

  • Share

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, transakčného poradenstva a podnikového poradenstva a riadenia rizík. Naši odborníci, ktorých po celom svete pôsobí viac ako 247-tisíc, vyznávajú rovnaké hodnoty a spája ich maximálny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb. Pomáhame našim zamestnancom, klientom i širšiemu spoločenstvu uplatňovať svoj potenciál.

EY v Slovenskej republike
V Slovenskej republike poskytujeme služby už od roku 1991. V súčasnosti máme viac ako 300 zamestnancov pracujúcich v našich kanceláriách v Bratislave, Košiciach a Žiline.

Slovenské zastúpenie patrí do regiónu CSE (Central and South-East Europe – stredná a juhovýchodná Európa) spoločne s ďalšími 20 krajinami ako Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko a iné. Naši odborníci spolupracujú so špecialistami z celosvetovej siete EY a to nám umožňuje vytvárať medzinárodné tímy zložené z tých najskúsenejších.
Svojim klientom pomáhame uspieť na poli rôznych odvetví slovenskej ekonomiky. Poskytujeme odborné poradenské služby popredným slovenským firmám.