Otvorte svoje srdce a myseľ novým príležitostiam

Spoločenská zodpovednosť

 • Share

Súčasťou loga a stratégie EY je motto „Building a better working world“ – vytvárať lepšie fungujúce prostredie. Firmy tak vykazujú lepšie hospodárske výsledky, zvyšuje sa zamestnanosť, spotrebitelia sa neboja utrácať a podnikateľská sféra viac podporuje neziskový sektor. To všetko tvorí základ toho, čím sme a čo denne robíme.

 

Projekty, ktoré podporujeme:

EY a vzdelávanie

 • EY Mentoring
  My v EY sme presvedčení, že naše odborné znalosti by sme mali odovzdávať ďalej. Pomôžeme tým ďalšej generácii, aby boli lepšie pripravení na pracovný trh.

 • EY NextGen Academy
  Tento jedinečný program pre ďalšiu generáciu podnikateľov spája poznatky popredných medzinárodných postgraduálnych obchodných škôl s praktickými skúsenosťami a poradenstvom spoločnosti EY.

 • Nadácia Pontis/Generácia 3.0
  Generácia 3.0 je program zameraný na zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Pracuje s učiteľmi a pomáha im inovatívne učiť tak, aby každé dieťa malo šancu naplniť svoj potenciál a získať zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

 • Tvoj Buddy
  Program spájajúci dospelého dobrovoľníka s dieťaťom z detského domova. Ich priateľský vzťah vytvára dobrý základ na začlenenie dieťaťa do bežnej spoločnosti a dáva mu šancu na lepšiu budúcnosť.

 

EY a kultúra

 • Viva Musica!
  EY podporuje netradičný festival klasickej hudby Viva Musica! a tak pomáhame prepájať podnikateľské prostredie s kultúrou. Sme presvedčení, že kultúra rozvíja ducha aj spoločnosť.

 

Ďalšie

  EY v rámci programu Generácia 3.0 poskytla tiež pro bono konzultácie k problematike filantropických závetov. Vyjadrenie partnera právneho poradenstva EY Law, Róberta Kováčika k téme vyšlo aj v časopise FILANTROPIA JE TO OSOBNÉ. Celý rozhovor si prečítajte na tomto linku.

Späť na stránku O nás