Spoločenská zodpovednosť

 • Share

Súčasťou našej stratégie aj loga EY je motto „Building a better working world" akcentujúce základný cieľ celej globálnej organizácie EY a jej ľudí. Utvárať lepšie fungujúce prostredie je v záujme nás všetkých - firmy vykazujú lepšie hospodárske výsledky, zvyšuje sa zamestnanosť, spotrebitelia sa neboja utrácať a podnikateľská sféra viac podporuje neziskový sektor. Navyše, toto všetko tvorí základ toho, čím sme a čo robíme denne.

Podnikateľská stratégia EY je založená na angažovanosti našich zamestnancov, klientov a komunít, ktorým pomáhame dosahovať ich potenciál.

Ako poradenská firma a audítor verejne obchodovateľných spoločností a ďalších subjektov verejného záujmu si je spoločnosť EY v Slovenskej republike dobre vedomá svojej úlohy.

Presadzujeme transparentnosť finančného vykazovania. Snažíme sa prispievať k sústavnému skvalitňovaniu účtovných, daňových a iných legislatív. Svoj vplyv využívame na posilnenie úlohy správy a riadenia (global corporate governance) a na zvýšenie efektívnosti kapitálových trhov.

Naše úsilie zameriavame na tri oblasti, ktoré sú prepojené s našou podnikateľskou stratégiou a ktoré sú mimoriadne dôležité pre zlepšovanie a rozširovanie trhových ekonomík:

 • Podpora inkluzívneho rastu (Driving inclusive growth) — rast, z ktorého prosperuje menšina na úkor väčšiny nie je inkluzívny. To je dôvod, prečo využívame naše znalosti a skúsenosti na pomoc spoločnostiam, ktoré práve predmetom svojho podnikania môžu riešiť najnáročnejšie problémy spoločnosti. Naši ľudia pomáhajú spoločnostiam k udržateľnému rastu každý deň. Použitím rovnakého know-how na pomoc pri budovaní kapacity a možností húževnatých sociálnych novátorov a tvorcov pracovných miest vytvára reťazovú reakciu s potenciálom zmeniť doslova miliónov životov.
 • Výchova a vzdelanie (Supporting the next generation) — rozvoj schopností a rozširovanie prístupu na zabezpečenie toho, že budúca generácia bude mať potrebné schopnosti na efektívne fungovanie.
 • Udržateľnosť životného prostredia (Promoting sustainable business) — minimalizácia nášho vplyvu na životné prostredie.

 

Aktivity EY v oblasti spoločenskej zodpovednosti

 • Community Day — EY zamestnanci každý rok pomáhajú v neziskových organizáciách zameriavajúcich sa na životné prostredie, rodiny, študentov, hendikepovaných ľudí, zvieratá alebo kultúru. Doteraz sme odpracovali 7 320 dobrovoľníckych hodín v 37 neziskových organizáciách. Tento rok sa Community Day uskutočnil po desiatykrát.
 • EY Podnikateľ roka — súťaž, ktorá má na Slovensku už 11-ročnú tradíciu. Viac sa dozviete na www.podnikatelroka.sk
 • Darovanie krvi — EY pravidelne organizuje dni darovania krvi priamo vo svojich priestoroch. Darovali sme spolu už 106,15 l krvi!
 • Zbierka oblečenia a potrieb — doteraz sme pomohli našimi decembrovými zbierkami v 22 neziskových organizáciách a mienime v tom pokračovať.
 • Darovanie vyradených notebookov — v prípade vyradenia notebookov, na ktorých sme pracovali, ich radi darujeme tým, ktorým sa ešte zídu. Doteraz sme ich darovali už vyše 160 kusov.
 • Vianočný a Veľkonočný minitrh — v EY každý rok organizujeme dva trhy, kde si naši kolegovia môžu zakúpiť výrobky od neziskových organizácií. Celý výťažok z predaja samozrejme ostáva prítomným organizáciám.
 • 2 % dane z príjmu EY — keďže si plne uvedomujeme naše možnosti pomáhať, naša špeciálna CR (Corporate Responsibility) komisia každý rok vyberie tri neziskové organizácie, ktorým asignujeme 2 % dane z príjmu.
 • Pro bono služby — EY tiež každý rok poskytuje rôznym neziskovým organizáciám svoje služby pro bono.
 • Chránime životné prostredie — v našich priestoroch používame nádrže s filtrovanou vodou. Naše tlačiarne sú prednastavené na obojstrannú čiernobielu tlač. V našich kanceláriách nepoužívame všeobecné smetné nádoby ale všetok odpad separujeme.
 • Zbierky na konkrétny účel — v prípade, že nás kontaktuje nezisková organizácia so žiadosťou o pomoc so zbierkou, radi ju u nás uskutočníme.
 • EY je hrdý partner Generácie 3.0 – program Generácia 3.0 je unikátny projekt Nadácie Pontis, ktorý sa snaží zviditeľniť, oceniť a zmerať najlepšie vzdelávacie prístupy na celom Slovensku. Takto chcú dosiahnuť nielen lepšiu budúcnosť našich detí, ale aj väčšiu konkurencieschopnosť Slovenska. Viac sa dozviete priamo na www.nadaciapontis.sk/generacia-3-0
  EY v rámci programu Generácia 3.0 poskytla tiež pro bono konzultácie k problematike filantropických závetov. Vyjadrenie partnera právneho poradenstva EY Law, Róberta Kováčika k téme vyšlo aj v časopise FILANTROPIA JE TO OSOBNÉ. Celý rozhovor si prečítajte na tomto linku.

Späť na stránku O nás