Etická hotlinka EY

  • Share

Prostredníctvom etickej linky EY možno upozorniť na neetické alebo protiprávne konanie, ako aj na konanie, ktoré nie je v súlade s profesijnými štandardmi či iným spôsobom porušuje globálny Etický kódex EY.

Skôr než sa obrátite na etickú linku EY, zvážte, prosím, či sa so svojimi obavami nemôžete zveriť priamo konkrétnej osobe v EY.

Ak to urobiť nechcete alebo neviete, na koho sa obrátiť, môžete problém nahlásiť prostredníctvom tejto webovej stránky.

Vaše hlásenie odoslané prostredníctvom internetu sa dostane najprv do EthicsPoint, čo je nezávislá tretia strana zabezpečujúca prevádzku našej etickej hotlinky, a tá ho okamžite posunie na ďalšie vyšetrovanie príslušným pracovníkom riadenia kvality a rizík alebo internému právnemu oddeleniu EY. Telefonáty sú smerované v niektorých krajinách na pracovníkov EthicsPoint, inde na pracovníkov etickej hotlinky EY.

Ďalšie informácie o používaní tejto webovej stránky a o následnom postupe pri riešení vášho hlásenia nájdete na stránke Plníme vaše očakávania.

Späť na stránku O nás