Globálna organizačná štruktúra

  • Share

V EY sme si už dlho vedomí toho, že globalizácia je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich charakter nášho súčasného sveta. Preto sme transformovali našu globálnu organizáciu tak, aby bola schopná držať krok s meniacimi sa potrebami našich klientov i našich ľudí.

 

Our Locations

 

Naša organizačná štruktúra je rozdelená do 28 regiónov na čele s globálnym vedením zahŕňajúcim najvyšší manažment, orgány správy a riadenia a vedenia štyroch geografických oblastí: Severná, Stredná a Južná Amerika; Európa, Stredný východ, India a Afrika (EMEIA); Ázia a Tichomorie; Japonsko.
Táto štruktúra je zjednodušená, čo nám umožňuje rýchlo rozhodovať, realizovať našu stratégiu a poskytovať výnimočné služby zákazníkom všade tam, kde pôsobia.

 

Vďaka globálnej integrácii sme schopní reagovať rýchlejšie než naša konkurencia. Máme k dispozícii viac odborníkov s potrebnými znalosťami a skúsenosťami práve tam, kde ich naši klienti potrebujú. Kedykoľvek a kdekoľvek sme pripravení mobilizovať naše zdroje a poskytovať klientom kvalitné a konzistentné poradenské služby.

Nie sme len sieť nezávislých národných praxí, sme jedna globálna firma spojená jednotnou metodikou a konzistentným prístupom k poskytovaniu poradenských služieb.

Späť na stránku O nás