Náš globálny tím

 • Share

Globalizácia zásadným spôsobom mení svet okolo nás: v historicky veľmi krátkom čase z neho urobila globálnu obec prepojenú stále hustejšou sieťou komunikačných, obchodných a investičných väzieb. Vďaka moderným technológiám sa dnes bezprecedentným spôsobom skracujú časové i geografické vzdialenosti – ľudia, tovar i myšlienky sa pohybujú rýchlejšie než kedykoľvek predtým.

V EY sme si už dlho vedomí toho, že globalizácia je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich charakter nášho súčasného sveta. Preto sme transformovali našu globálnu organizáciu tak, aby bola schopná držať krok s meniacimi sa potrebami našich klientov i našich ľudí.

 

Our Locations

 

Naši klienti potrebujú komplexné odborné poradenské služby, ktoré budú bez ohľadu na zemepisné hranice všade rovnako kvalitné a konzistentné. A naši ľudia chcú budovať svoju kariéru v globálnej organizácii vyznačujúcej sa otvorenou firemnou kultúrou.

 

Globálna firemná štruktúra

 

V čele EY stojí silné globálne vedenie, ktoré formuluje našu jednotnú stratégiu a určuje našu celosvetovú agendu. V záujme efektívnejšieho fungovania je naša medzinárodná sieť organizačne rozdelená do štyroch geografických oblastí:

 

 1. Severná, Stredná a Južná Amerika: Americká divízia oficiálne vznikla v roku 2006. Zahrňuje členské spoločnosti EY z 29 krajín tohto regiónu, v ktorých pracuje takmer 41-tisíc zamestnancov. Firemnú kultúru týchto spoločností pravidelne oceňujú renomované organizácie, ako je Great Place to Work Institute alebo Universum, v rebríčkoch ktorých sa EY už veľakrát umiestnil na popredných miestach.

   

 2. Európa, Stredný východ, India a Afrika (EMEIA): Divízia pre región EMEIA vznikla v roku 2008 a združuje členské spoločnosti EY z 90 krajín, v ktorých pôsobí 67-tisíc našich zamestnancov. Vytvorenie tejto regionálnej organizačnej jednotky predstavovalo historický krok, o úspechu ktorého spočiatku pochybovalo i mnoho našich ľudí. Podarilo sa a región EMEIA ešte viac posilnil renomé EY ako poskytovateľa odborných poradenských služieb s najintegrovanejšou globálnou štruktúrou.

   

 3. Ázia a Tichomorie: Ide o našu najnovšiu geografickú divíziu, ktorá vznikla v roku 2010 spojením niekdajších divízií pre Ďaleký východ a Oceániu. V našich zastúpeniach v 20 krajinách tohto regiónu pracuje 26-tisíc zamestnancov. Ázijské ekonomiky patria v celosvetovom meradle k tým najdynamickejšie sa rozvíjajúcim a my veríme, že vytvorenie špeciálnej geografickej divízie pre tento región nám umožní lepšie slúžiť našim klientom, ktorí tu pôsobia alebo majú záujem investovať.

   

 4. Japonsko: Naša najmenšia geografická divízia zamestnáva vyše 7-tisíc odborníkov, ktorí spolupracujú s množstvom popredných japonských spoločností, okrem iného napr. v odvetví finančných služieb alebo vo výrobnom a elektrotechnickom priemysle. Okrem toho táto divízia koordinuje služby poskytované sieťou takmer 350 japonsky hovoriacich odborníkov v 60 centrách celého sveta, ktorí poskytujú služby našim japonským klientom pôsobiacim v zahraničí.

 

Členské spoločnosti našej globálnej siete sú ďalej rozdelené do 29 približne rovnako veľkých prevádzkových jednotiek. V záujme zabezpečenia konzistentných služieb pre našich klientov spolupracuje vedenie každej z týchto jednotiek priamo s vedením príslušnej geografickej oblasti a s globálnym vedením. Táto efektívna organizačná štruktúra nám umožňuje prijímať rýchle rozhodnutia a je zárukou, že budeme účinne napĺňať našu stratégiu a poskytovať klientom služby tej najvyššej kvality bez ohľadu na to, kde konkrétne pôsobia.

Vďaka globálnej integrácii sme schopní reagovať rýchlejšie než naša konkurencia. Máme k dispozícii viac odborníkov s potrebnými znalosťami a skúsenosťami práve tam, kde ich naši klienti potrebujú. Kedykoľvek a kdekoľvek sme pripravení mobilizovať naše zdroje a poskytovať klientom kvalitné a konzistentné poradenské služby.

 

Nie sme len sieť nezávislých národných praxí, sme jedna globálna firma spojená jednotnou metodikou a konzistentným prístupom k poskytovaniu poradenských služieb.

 

Rôznorodosť a otvorenosť

 

Sme poradenská firma s najintegrovanejšou globálnou štruktúrou a naším cieľom je, aby aj všetci naši ľudia mysleli a konali globálne.

Naše dlhoročné skúsenosti nás presvedčili, že najefektívnejším prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je firemná kultúra akcentujúca rôznorodosť a otvorenosť. Pestovanie tejto kultúry je úlohou nášho vedenia, ktoré má na starosti definovanie cieľov a nástrojov zabezpečujúcich ich realizáciu, monitorovanie výsledkov, rozvoj vzťahov s klientmi, ako aj myšlienkového a tvorivého potenciálu našej firmy.

Viac o organizačnej štruktúre globálneho vedenia tu.