Všeobecné kontakty a informácie

 • Share
 • Recepcia

  EY

  EY
  Bratislava

  Žižkova 9
  811 02 Bratislava
  Tel: +421 233 339 111
  Fax: +421 233 339 112
   

  Košice
  Štúrova 27
  040 01 Košice
  Tel: +421 55 2304 111
  Fax: +421 55 622 3177

  Žilina
  Kuzmányho 8
  010 01 Žilina
  Tel: +421 233 339 111
  Fax: +421 233 339 112

 • Vedúci partner

  Matej Bošňák
  vedúci partner EY na Slovensku
  Kontakt | +421 2 3333 9696

 • Oddelenie uisťovacích služieb (audit)

  Dalimil Draganovský
  vedúci partner oddelenia auditu
  Kontakt | +421 2 3333 9665

  Tomáš Přeček
  partner
  Kontakt | +421 2 3333 9677

  Peter Uram-Hrišo
  partner
  Kontakt | +421 2 3333 9356

  Peter Potoček
  associate partner
  Kontakt | +421 2 3333 9006

  Peter Bobík
  associate partner | EY Košice
  Kontakt | +421 55 2304 111

  Danica Matáková
  associate partner
  Kontakt | +421 2 5922 9667

 • Oddelenie daňového poradenstva a právnych služieb

  Marián Bíž
  vedúci partner oddelenia daňového poradenstva
  Kontakt | +421 2 3333 9130

  Richard Panek
  partner
  Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9109


  Juraj Ontko
  associate partner
  DPH a colné plánovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9110

  Miroslav Marcinčin
  senior manažér
  People Advisory Services, DPH a colné plánovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9154

  Peter Feiler
  senior manažér
  Priame dane a daňové spory
  Kontakt | +421 2 3333 9155

  Andrej Paulina
  senior manažér
  Zdaňovanie právnických osôb, DPH
  Kontakt | +421 2 3333 9143

  Tomáš Nagy
  senior manažér
  Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9164

  Monika Fábryová
  manažérka
  DPH, zdaňovanie právnických osôb
  Kontakt | +421 2 3333 9165

  Stanislava Kocková
  manažérka
  zdaňovanie právnických osôb, DPH, transferové oceňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9150

  Katarína Šnablová
  manažérka
  People Advisory Services
  Kontakt | +421 2 3333 9306

  Vadim Bogomolov
  manažér
  People Advisory Services
  Kontakt | +421 2 3333 9247

  Marta Onuščáková
  manažérka
  Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9135

  Jana Ontkovičová
  manažérka
  DPH a colné plánovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9113

  Matej Oravec
  manažér
  People Advisory Services
  Kontakt | +421 2 3333 9217

     

  Róbert Kováčik
  partner oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9262

  Soňa Hanková
  senior manažérka oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9202

  Ján Broniš
  manažér oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9210

  Adam Pichler
  manažér oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9117

 • Oddelenie transakčného poradenstva

  Matej Bošňák
  vedúci partner EY na Slovensku
  vedúci partner oddelenia transakčného poradenstva
  Kontakt | +421 2 3333 9696

  Peter Demský
  associate partner
  Kontakt | +421 2 3333 9371

  Michal Gramblička
  manažér
  Kontakt | +421 2 3333 9362

  Nataša Fedorková
  manažérka
  Kontakt | +421 2 3333 9212

 • Oddelenie podnikového poradenstva a riadenia rizík

  Peter Borák
  partner poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9273

  Peter Málik
  partner poradenských služieb a IT poradenstvo
  Kontakt | +421 2 3333 9378

  Marek Vanko
  senior manažér poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9195

  Maroš Gazdarica
  manažér poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9133

  Vladimír Kaštier
  manažér poradenských služieb pre zlepšovanie výkonu a riziko
  Kontakt | +421 2 3333 9341

  Matej Minárik
  manažér poradenských služieb v oblasti IT
  Kontakt | +421 2 3333 9365

  Tibor Samec
  manažér SAP poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9506

 • Marketing a komunikácia

  Katarína Sekulová
  head of Brand, Marketing and Communications, PR kontakt
  Kontakt | +421 2 3333 9255