Naša globálna organizácia

 • Share

V čele EY stojí silné globálne vedenie, ktoré formuluje našu jednotnú stratégiu a určuje našu celosvetovú agendu.

Členské spoločnosti našej celosvetovej siete sú kvôli zabezpečeniu jej efektívneho fungovania rozdelené do 28 prevádzkových jednotiek, ktoré sú približne rovnako veľké z hľadiska počtu zamestnancov i z hľadiska výnosov. Tieto prevádzkové jednotky, ktoré zámerne nie sú – až na výnimky – totožné s jednou členskou spoločnosťou, sa združujú do štyroch väčších organizačných celkov podľa jednotlivých geografických oblastí:

 • Severná, Stredná a Južná Amerika
 • Ázia a Tichomorie
 • Európa, Stredný východ, India a Afrika
 • Japonsko

V záujme zabezpečenia konzistentných služieb pre našich klientov spolupracuje vedenie každej z týchto organizačných jednotiek priamo s vedením príslušnej geografickej oblasti a s globálnym vedením. Táto efektívna organizačná štruktúra nám umožňuje prijímať rýchle rozhodnutia a je zárukou, že budeme účinne napĺňať našu stratégiu a poskytovať klientom služby tej najvyššej kvality bez ohľadu na to, kde konkrétne pôsobia.

 

Globálne vedenie

Globálne vedenie je organizované po týchto troch líniách:

 • Funkčné oblasti
 • Globálne odborné divízie
 • Geografické oblasti

V čele globálneho vedenia stojí predseda správnej rady a generálny riaditeľ EY, ďalšími členmi sú:

 • Hlavný prevádzkový riaditeľ
 • Riaditelia štyroch geografických oblastí
 • Riaditelia pre jednotlivé funkčné oblasti – t. j. pre oblasť ľudských zdrojov, trhy, riadenie kvality a rizík a pre prevádzku a financie
 • Podpredsedovia, ktorí majú na starosti jednotlivé globálne odborné divízie – t. j. audit, podnikové poradenstvo a riadenie rizík, daňové poradenstvo a transakčné poradenstvo
 • Zástupcovia členských spoločností z rozvíjajúcich sa ekonomík