Všeobecné kontakty a informácie

 • Share
 • Recepcia

  EY

  EY
  Bratislava

  Žižkova 9
  811 02 Bratislava
  Tel: +421 233 339 111
  Fax: +421 233 339 112
   

  Košice
  Štúrova 27
  040 01 Košice
  Tel: +421 233 339 361

  Žilina
  Kuzmányho 8
  010 01 Žilina
  Tel: +421 233 339 111
  Fax: +421 233 339 112

 • Vedúci partner

  Matej Bošňák
  vedúci partner EY na Slovensku
  Kontakt | +421 2 3333 9696

 • Oddelenie uisťovacích služieb (audit)

  Dalimil Draganovský
  partner , líder oddelenia uisťovacích služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9665

  Tomáš Přeček
  partner
  Kontakt | +421 2 3333 9677

  Peter Uram-Hrišo
  partner
  Kontakt | +421 2 3333 9356

  Peter Potoček
  associate partner
  Kontakt | +421 2 3333 9006

  Peter Bobík
  associate partner | EY Košice
  Kontakt | +421 233 339 361

 • Oddelenie daňového poradenstva a právnych služieb

  Marián Bíž
  partner, líder oddelenia daňového poradenstva
  Kontakt | +421 2 3333 9130

  Richard Panek
  partner
  Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9109


  Juraj Ontko
  associate partner
  DPH a colné plánovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9110

  Miroslav Marcinčin
  senior manažér
  People Advisory Services, DPH a colné plánovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9154

  Peter Feiler
  senior manažér
  Priame dane a daňové spory
  Kontakt | +421 2 3333 9155

  Andrej Paulina
  senior manažér
  Zdaňovanie právnických osôb, DPH
  Kontakt | +421 2 3333 9143

  Tomáš Nagy
  senior manažér
  Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9164

  Monika Fábryová
  manažérka
  DPH, zdaňovanie právnických osôb
  Kontakt | +421 2 3333 9165

  Stanislava Kocková
  manažérka
  zdaňovanie právnických osôb, DPH, transferové oceňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9150

  Barbora Juhasová
  manažérka
  People Advisory Services, DPH
  Kontakt | +421 2 3333 9116

  Vadim Bogomolov
  manažér
  People Advisory Services
  Kontakt | +421 2 3333 9247

  Marta Onuščáková
  manažérka
  Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie, transferové oceňovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9135

  Jana Ontkovičová
  manažérka
  DPH a colné plánovanie
  Kontakt | +421 2 3333 9113

  Matej Oravec
  manažér
  People Advisory Services
  Kontakt | +421 2 3333 9217

  Cyril Chovanec
  manažér
  Medzinárodné zdaňovanie, zdaňovanie právnických osôb a finančných inštitúcií
  Kontakt | +421 2 3333 9182

  Alexandra Kiššová
  manažérka
  Zdaňovanie právnických osôb, DPH
  Kontakt | +421 2 3333 9383

  Martina Gulášová
  manažérka
  Transferové oceňovanie
  Kontakt | +421 910 820 294

     

  Róbert Kováčik
  partner oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9262

  Ján Broniš
  manažér oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9210

  Adam Pichler
  manažér oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9117

  Lucia Batlová
  manažérka oddelenia právnych služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9390

 • Oddelenie transakčného poradenstva

  Josef Dobřichovský
  partner, due diligence služby a M&A podpora pri akvizíciách
  Kontakt | +420 225 335 498

  Michal Gramblička
  manažér
  Kontakt | +421 2 3333 9362

  Pavlo Shpak
  manažér
  Kontakt | +421 2 3333 9335

 • Oddelenie podnikového poradenstva a riadenia rizík

  Peter Borák
  partner poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9273

  Peter Málik
  partner poradenských služieb a IT poradenstvo
  Kontakt | +421 2 3333 9378

  Marek Vanko
  senior manažér poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9195

  Mikuláš Zalai
  senior manažér poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9465

  Maroš Gazdarica
  manažér poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9133

  Vladimír Kaštier
  manažér poradenských služieb pre zlepšovanie výkonu a riziko
  Kontakt | +421 2 3333 9341

  Juraj Richter
  manažér poradenských služieb
  Kontakt | +421 2 3333 9461

  Tibor Samec
  manažér SAP poradenských služieb | EY Žilina
  Kontakt | +421 2 3333 9506

  Michal Hüber
  manažér SAP poradenských služieb | EY Žilina
  Kontakt | +421 2 3333 9401

  Rudolf Krššák
  manažér SAP poradenských služieb | EY Žilina
  Kontakt | +421 2 3333 9275

  Pavol Marušiak
  manažér SAP poradenských služieb | EY Žilina
  Kontakt | +421 2 3333 9354

  Peter Hujer
  manažér financial advisory services
  Kontakt | +421 2 3333 9408

 • Marketing a komunikácia

  Katarína Sekulová
  head of Brand, Marketing and Communications, PR kontakt
  Kontakt | +421 2 3333 9255

 

 Zostaňte v spojení s EY

Ak chcete získať exkluzívne informácie o témach, ktoré by Vás mohli zaujímať, ako sú napr. pozvánky na EY semináre, workshopy a iné podujatia, ako aj bulletiny, prieskumy alebo ďalšie spôsoby komunikácie súvisiace so službami poskytovanými spoločnosťou EY, kliknite na tlačidlo nižšie:

Kontaktný formulár