Naši ľudia a firemná kultúra

  • Share

Na firemnú kultúru, ktorú sa nám v rámci EY podarilo vytvoriť, môžeme byť právom hrdí, snažíme sa však robiť stále viac. Od našich ľudí vieme, že vďaka otvorenej pracovnej atmosfére, globálnemu mysleniu a dôrazu na kvalitu sa im v našej firme dobre pracuje a že je to skvelé miesto na ďalší rozvoj ich kariéry. Od našich klientov vieme, že v ostatných rokoch sme zvýšili efektivitu práce našich tímov, pretože sa nám darí vychovať vynikajúcich odborníkov.

Naším cieľom je budovať rovnako kvalitnú firemnú kultúru vo všetkých krajinách sveta, kde pôsobíme. Uvedomujeme si, že lepšie pracovné podmienky, ktoré nám umožnia získať a udržať si tých najlepších a vytvoriť im priestor na ich ďalší rast, znamenajú lepšie služby pre našich klientov. Preto investujeme do troch kľúčových zložiek našej firemnej kultúry, akcentujúcich to, čo je dôležité pre našich klientov, ako aj pre našich ľudí: 

  • Otvorenosť – Získať tých najlepších, to je len prvý krok. Nevyhnutné je vytvoriť vo firme otvorenú atmosféru, v ktorej má každý priestor na vyjadrenie vlastného názoru. Takýto prístup pomáha nielen získať a udržať si tých najlepších zamestnancov, ale aj efektívnejšie riešiť problémy našich klientov a našej globálnej organizácie.
  • Odborný rozvoj – Podstatou nášho prístupu k odbornému rozvoju našich ľudí je zabezpečiť im tie najlepšie podmienky na ďalšie vzdelávanie a získavanie praktických skúseností, aby mohli rozvíjať svoju kariéru a čo najlepšie slúžiť našim klientom. Veľkú pozornosť venujeme tiež výchove súčasných i budúcich lídrov našej organizácie.
  • Zapojenie – Veľmi nám záleží na tom, aby všetci naši zamestnanci vykonávali svoju prácu s nadšením, mali dobré vzťahy s kolegami a bolo im v našej organizácii dobre, pretože u nás majú široký priestor na realizáciu svojich profesionálnych i osobných ašpirácií. Robíme tiež maximum pre to, aby sa každý cítil súčasťou našej firmy, okrem iného aj tým, že do manažérskych funkcií dosadzujeme tých „správnych“ ľudí, zaujímame sa o každého jednotlivca, o jeho priania a problémy, alebo jednoducho len tým, že nikdy nezabudneme pochváliť dobre vykonanú prácu.

Späť na stránku O nás