Väzby na bývalých kolegov

  • Share

Spoločnosť EY sa snaží stále udržiavať kontakt s každým, kto kedysi patril do jej veľkej rodiny.

Mnoho našich klientov v minulosti prešlo spoločnosťou EY ako jej zamestnanci a dodnes si zachovali úzke väzby na našu spoločnosť a bývalých kolegov. Sú to ľudia, ktorí kedysi pomáhali budovať náš úspech a ktorí vedia, že na nás môžu klásť tie najväčšie nároky.

Do našich radov sa tiež pravidelne vracajú naši bývalí zamestnanci, ktorí so sebou – po niekoľkých rokoch strávených v iných spoločnostiach – prinášajú cenné skúsenosti a nový uhol pohľadu, ktorý je pre našu organizáciu obohacujúci.

Zostať v kontakte je pre našich bývalých kolegov jednoduché. Usporadúvame množstvo akcií, na ktorých sa môžu stretnúť s vedením našej spoločnosti aj so svojimi bývalými spolupracovníkmi, či už osobne, alebo „on-line“. Viac informácií na EY Alumni Slovenská republika.

Spoločenská zodpovednosť 
Naša história 
Ceny a vyznamenania