Naša história

  • Share

Globálna organizácia EY vďačí za svoje súčasné úspechy mnohým významným osobnostiam a usilovnej práci desaťtisícov ľudí po celom svete. Jej korene sa datujú do 19. storočia a neodmysliteľne k nim patria „otcovia zakladatelia“ Arthur Young a Alwin C. Ernst.

Photo: Arthur Young
Photo: AC Ernst
Arthur Young 1863–1948
Alwin C Ernst 1881–1948

Arthur Young sa narodil v škótskom Glasgowe. Vyštudoval síce právo, ale zaujímal sa o bankovníctvo a investovanie. V roku 1890 sa presťahoval do Spojených štátov a začal sa venovať účtovníctvu. Spolu so svojím bratom Stanleym založili v roku 1906 účtovnú firmu Arthur Young & Company.

Alwin C. Ernst pochádzal z amerického Clevelandu. Po skončení školy pracoval ako účtovník, pričom už v roku 1903 založil spolu so svojím bratom Theodorom malú účtovnícku firmu Ernst & Ernst.

Arthur Young i A. C. Ernst boli vo svojom odbore novátormi a od začiatku kládli veľký dôraz na kvalitu svojej práce. Ernst bol priekopníkom myšlienky, že podnikateľské rozhodnutia by sa mali opierať o účtovnícke informácie, ktoré by mali byť spracované tak, aby boli pre klienta skutočným prínosom. Motivoval svojich zamestnancov, aby zákazníkom poskytovali čo najkvalitnejšie služby. Young zase venoval popri účtovníctve veľkú pozornosť ekonomickému poradenstvu.

Obaja si veľmi dobre uvedomovali význam ľudského kapitálu. Vo filozofii prevádzky spoločnosti Ernst & Ernst z roku 1920 sa napríklad hovorí: „Úspech spoločnosti Ernst & Ernst závisí v maximálnej miere od charakteru, schopností a pracovitosti mužov a žien, ktorí v nej pracujú.“ Young zasa podporoval výchovu účtovných odborníkov. V 20. rokoch minulého storočia založil školu pre účtovníkov a jeho firma bola prvá, ktorá v Spojených štátoch v 30. rokoch začala zamestnávať absolventov vysokých škôl.

Obe firmy čoskoro rozpoznali dôležitosť globálneho trhu. Už v roku 1924 sa preto spojili s prominentnými britskými firmami, Young s firmou Broads Paterson & Co. a Ernst s firmou Whinney, Smith & Whinney. Integračný proces pokračoval počas celého 20. storočia a umožnil vznik globálnych poradenských sietí s kanceláriami po celom svete.

A. C. Ernst a Arthur Young zomreli v rozpätí niekoľkých dní v roku 1948 a za svojho života sa nikdy osobne nestretli. Ich vízie sa spojili až v roku 1989, keď vznikla spoločnosť EY. Táto nová organizácia sa hneď zaradila medzi najvýznamnejšie globálne poradenské firmy a je svetovou špičkou vo využívaní nových metód a technológií.

A. C. Ernst a Arthur Young by boli na svoje dielo nepochybne pyšní – ich zásluhou dnes existuje organizácia s viac než 230-tisíc odborníkmi, ktorí po celom svete v duchu ich myšlienok pomáhajú klientom dosiahnuť podnikateľský úspech.

Späť na stránku O nás