Naše hodnoty

  • Share

Presadzujeme čestné a poctivé konanie, rešpekt k druhým a tímového ducha.

Máme dosť energie, nadšenia a vôle byť v čele a dotiahnuť veci do konca.

Najväčšou devízou našich vzťahov je, že robíme vždy tú správnu vec.

V hodnotách, ktoré vyznávame, je formulované krédo našej globálnej organizácie. Riadi sa nimi naše konanie a správanie. Tieto hodnoty sú meradlom, ktoré sa snažíme uplatňovať medzi sebou, vo vzťahoch s klientmi i voči širšiemu spoločenstvu, v ktorom žijeme.

Každý deň nás stavia pred množstvo rozhodnutí, ktoré priamo ovplyvňujú náš prístup k sebe navzájom i prístup našich klientov a širšieho spoločenstva k nám. Naše spoločné hodnoty sú zárukou, že rozhodovanie každého jednotlivca pôsobiaceho v rámci našej globálnej organizácie sa bude riadiť rovnakými princípmi.

Tým z nás, ktorí sú v praktickom napĺňaní našich hodnôt príkladom ostatným, sa každoročne udeľuje cena generálneho riaditeľa (Chairman’s Values Award). Skutočnosť, že ocenených nominujú samotní zamestnanci zo svojich radov, je zároveň jedným z významných nástrojov, ktoré nám pomáhajú pestovať globálnu firemnú kultúru založenú na hodnotách, ktoré vyznávame.

Späť na stránku O nás