Automobilový priemysel a doprava

  • Share

Našou prácou je porozumieť vášmu podnikaniu. Či už s vami spolupracujeme na všeobecných strategických iniciatívach, alebo pri hľadaní najlepšieho riešenia konkrétnej požiadavky, naši špecialisti majú rozsiahle a rôznorodé skúsenosti, ktoré prispôsobujú vašim požiadavkám.

V centre našej pozornosti je poskytnutie takých služieb, ktoré vám pomôžu napredovať vo vašej činnosti a ďalej ju zdokonaľovať. Keďže sme spoločnosť, ktorá sa orientuje na výsledky, naši zamestnanci sú otvorení aj náročným diskusiám, vďaka ktorým získate nielen nový, ale aj kritický pohľad na svoje podnikanie. Cieľom spolupráce so všetkými našimi klientmi je poskytovať zužitkovateľné poznatky, ako aj nástroje a alternatívy, ktoré im pomôžu ešte viac sa zamerať na daný trh.

Uplatňujeme dôsledný a nekompromisný prístup so zmyslom pre detail, ktorý vám pomôže pri plnení týchto úloh:

  • rozvíjať svoj prevádzkový model,
  • expandovať prostredníctvom akvizície,
  • zlepšiť ziskovosť,
  • optimalizovať riadenie dodávateľských reťazcov,
  • posúdiť a riadiť informačno-technologické riziká,
  • znížiť náklady a uvoľniť hotovosť,
  • riešiť agendu udržateľnosti,
  • znížiť globálne dane.

EY je v celosvetovom meradle jednotkou medzi poradenskými firmami spolupracujúcimi s automobilovým priemyslom.

Kontaktujte našich odborníkov špecializujúcich sa na toto priemyselné odvetvie, ktorí majú bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb v oblasti auditu, daňového, transakčného a podnikového poradenstva a riadenia rizík a pomáhajú klientom realizovať ich potenciál.