Spoločnosť EY má troch nových partnerov

  • Share

Bratislava 24. júla 2017– Poradenská spoločnosť EY na Slovensku získala nového partnera Petra Boráka. V bratislavskej pobočke povedie divíziu Risk Transformation, čo predstavuje významnú zmenu v spoločnosti. Ďalším dôležitým krokom EY je vymenovanie dvoch partnerov Petra Málika a Róberta Kováčika.

 

EY - Peter Borak   EY - Robert Kovacik    
Peter Borák   Róbert Kováčik   Peter Málik   Peter Demský

S takmer 25-ročnými skúsenosťami na poli IT auditu, bezpečnosti IS, poradenstva v oblasti riadenia pre podniky, ako aj vládnych inštitúcií a verejného sektora prichádza do spoločnosti EY Peter Borák. V spoločnosti bude na čele divízie Risk Transformation so zameraním na poradenské služby pre verejný sektor spojené primárne s výzvami, ktoré bude Slovenská republika riešiť v predmetnom programovacom období. Druhou oblasťou, ktorej sa bude venovať, je cybersecurity, ktorej cieľom bude odpovedať na čoraz aktuálnejšie otázky týkajúce sa bezpečnosti organizácií a ich IT systémov v expandujúcom kybernetickom priestore. „Digitálna transformácia podnikov, ako aj verejnej správy, narastajúci prienik technógií, ktoré významne menia tradičné biznis modely, sú výzvy pre inovatívneho ducha EY, ktorého chcem byť súčasťou,“ hovorí Peter Borák. Ostatných 20 rokov pôsobil v spoločnosti KPMG na Slovensku, kde založil a viedol oddelenia Information Risk Management/Risk Advisory Services a nakoniec samotné oddelenie Management Consulting, ktoré poskytovali služby nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách CEE. 

Spoločnosť zároveň vymenovala dvoch ďalších partnerov, a to Róberta Kováčika a Petra Málika.

Róbert Kováčik je od januára 2015 zodpovedný za poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ernst & Young Law s.r.o. v Bratislave. Počas dvoch rokov sa mu podarilo vybudovať advokátsku kanceláriu aplikujúcu multidisciplinárny prístup k riešeniu právnych záležitostí svojich klientov, s výbornou reputáciou a so silným tímom 18 profesionálov. Vďaka tvrdej a kvalitnej práci dosiahla spoločnosť Ernst & Young Law s.r.o. skvelé výsledky a stala sa najväčšou advokátskou kanceláriou spomedzi firiem tzv. Veľkej štvorky na Slovensku. Róbert promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má 20-ročné skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva významným slovenským a zahraničným spoločnostiam najmä v oblastiach obchodného práva, transakcií, práva nehnuteľností a pracovného práva, pričom viac ako 10 rokov strávil v prostredí tzv. Veľkej štvorky.

Peter Málik povedie divíziu IT Advisory. Má vyše 23-ročné skúsenosti v technickej a funkčnej oblasti SAP, ktoré zahŕňajú implementáciu, migráciu dát a transformáciu systémových požiadaviek do navrhovania architektúry a dizajn softvérovej aplikácie. Okrem toho má bohatú prax s poskytovaním poradenstva pre vedúce národné a nadnárodné spoločnosti v rôznych priemyselných odvetviach. Peter študoval na Žilinskej univerzite, Fakulte manažmentu a aplikovanej kybernetiky.

Spoločnosť EY ďalej vymenovala Petra Demského do pozície executive director na oddelení transakčného poradenstva. Peter pracuje v EY od roku 2013 a v súčasnosti sa primárne koncentruje na oblasti fúzií a akvizícií, kapitálového a dlhového poradenstva a oceňovania podnikov. V minulosti pôsobil v prostredí finančných a investičných spoločností. 

Vedúci partner spoločnosti EY Matej Bošňák vníma získanie nového partnera, vymenovanie dvoch ďalších a rozšírenie profesionálnych služieb za dôležitý posun, ktorý sa stane kľúčovým na nasledujúce obdobie pre celú spoločnosť. „Veľmi ma teší vymenovanie Róberta Kováčika a Petra Málika do pozície partnerov, kde môžu uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti v EY, a rovnako tak vítam medzi nami aj Petra Boráka, ktorý prichádza z externého prostredia. Rozšírenie našich profesionálnych služieb svedčí o tom, že naša firma úspešne rastie a svojim klientom je pripravená aj naďalej poskytovať služby v najvyššej kvalite, ale v podstatne väčšom rozsahu,“ hovorí Matej Bošňák.

 

O EY

EY je významným celosvetovým poskytovateľom odborných poradenských služieb v oblasti auditu, daní, transakčného a podnikového poradenstva. Znalosť problematiky a kvalita služieb, ktoré poskytujeme, prispievajú k posilňovaniu dôvery v kapitálové trhy a v ekonomiky celého sveta. Výnimočný ľudský a odborný potenciál nám umožňuje hrať významnú úlohu pri vytváraní lepšieho prostredia pre našich zamestnancov, klientov aj pre širšiu spoločnosť.

Názov EY označuje celosvetovú organizáciu a môže zahŕňať jednu alebo viac členských firiem Ernst & Young Global Limited, pričom každá je samostatná právnická osoba. Ernst & Young Global Limited, britská spoločnosť s ručením obmedzeným, neposkytuje služby klientom. Podrobnejšie informácie o našej organizácii nájdete na našej webovej stránke www.ey.com.