Uisťovacie služby

  • Share

Základnou podmienkou dôvery je transparentnosť

Úspešné spoločnosti na celom svete si dobre uvedomujú, akú dôležitú úlohu na ich ceste hrala a hrá dôvera - dôvera obchodných partnerov, zamestnancov, správnych orgánov i širokej verejnosti. Táto dôvera by však nebola možná bez transparentnosti. Preto si stále viac obchodných spoločností aj iných organizácií vyberá za svojho audítora alebo ekonomického poradcu spoločnosť EY.

V posledných rokoch sa v globálnom meradle výrazne sprísňujú požiadavky zákonov a iných predpisov a v náročných ekonomických podmienkach je stále ťažšie splniť očakávania akcionárov alebo veriteľov. EY má ako globálna organizácia disponujúca výnimočným odborným potenciálom a bohatými skúsenosťami tie najlepšie predpoklady pomôcť vám s plnením týchto úloh. Vďaka spolupráci s nami budete mať včas kvalitné informácie, ktoré manažmentu vašej spoločnosti umožnia kompetentne sa rozhodovať a efektívne riadiť riziká a výboru pre audit zaistí účinný dohľad. A akcionári a investori budú mať spoľahlivé údaje o finančnej situácii a hospodárskych výsledkoch vašej spoločnosti.

Globálna sieť

V uplynulých rokoch investovala spoločnosť EY do budovania našej globálnej organizácie viac ako miliardu amerických dolárov a dnes môžeme klientom na celom svete ponúknuť multidisciplinárne tímy vybavené znalosťami špecifickými pre daný región a priemyselné odvetvie. Naše audítorské a poradenské služby tak medzinárodným korporáciám účinne pomáhajú minimalizovať riziká, ktoré so sebou podnikanie v rôznych častiach sveta, v rôznych kultúrach a rôznych právnych systémoch prináša. Súčasne naše zastúpenia vychádzajú z jednotného prístupu a stratégie, používajú jednotnú globálnu metodiku a naši klienti sa kdekoľvek na svete môžu spoľahnúť na maximálnu úroveň kvality poskytovaných služieb.

Naše služby zahŕňajú: