Audit

  • Share

Naše audítorské služby plne rešpektujú konkrétne špecifiká a potreby klientov. Čo sa nemení, je vysoká kvalita nášho auditu, ktorý posilňuje dôveru všetkých používateľov účtovnej závierky v zverejňované informácie, či už ide o akcionárov, veriteľov, potenciálnych investorov, regulačné orgány alebo o širokú verejnosť.

Zárukou výnimočnej úrovne nášho auditu je viac ako 70-tisíc audítorov pôsobiacich v našich zastúpeniach na celom svete, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti s overovaním účtovných závierok v popredných svetových korporáciách a ktorým naša spoločnosť vytvára tie najlepšie podmienky pre odborný rozvoj.

Naše audítorské tímy sú zložené z odborníkov rôzneho zamerania, ktorí sa špecializujú na dané odvetvie ekonomiky, používajú osvedčenú globálnu metodiku a najmodernejšie auditné nástroje a postupy, a vďaka tomu sú schopní s úspechom vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy. Uvedomujeme si však, že rovnako dôležité ako jednotná metodika je, aby naše služby boli „šité na mieru" klientom. Preto sa im snažíme sprostredkovať čo najviac našich poznatkov o danom odvetví aj maximum našich znalostí o účtovníctve a finančného výkazníctva.
Naša audítorská prax, pri ktorej uplatňujeme medzinárodné profesionálne štandardy, zahŕňa tieto služby:

  • účtovné konzultácie
  • dohodnuté postupy („Agreed upon Procedures“)
  • zostavovacie správy
  • audit účtovnej závierky
  • previerka účtovnej závierky
  • previerka priebežnej účtovnej závierky
  • overenie systémov vnútornej kontroly (SOX 404)
  • poradenské služby v oblasti finančného vykazovania