Vytvárame lepšie fungujúci svet pre našich klientov

V spoločnosti EY kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných služieb pre klientov vo všetkých štyroch oblastiach, v ktorých pôsobíme – audit, daňové, podnikové a transakčné poradenstvo. Prezradíme vám, ako vám pomôžeme vybudovať lepšie fungujúci svet.

  • Share

Nech pôsobíte kdekoľvek na svete, cesta k úspechu je sprevádzaná čoraz komplexnejšími a sprísňujúcimi sa regulačnými požiadavkami a zvyšujúcimi sa nárokmi záujmových skupín. Silný nezávislý audit poskytuje rozhodujúce informácie investorom a iným zainteresovaným skupinám, rozvážny a objektívny pohľad výborom pre audit a včasné a konštruktívne podnety vedeniu spoločnosti.

Viac informácií...

Úspešná daňová funkcia v organizácii zabezpečuje pevný základ výkazníctva a udržateľné plánovanie, ktoré podniku pomáhajú v napĺňaní rastového potenciálu. Vaše daňové stratégie musia byť zladené s hnacími faktormi vášho podnikania, musia byť vybudované efektívne a v súlade so zákonnými požiadavkami a na otvorenom, transparentnom výkazníctve. Preto zostavujeme úzko spolupracujúce tímy, ktoré vám dokážu poradiť pri daňovom plánovaní, zohľadňovaní zákonných požiadaviek a výkazníctve, a pomôžu vám tak udržať si korektné vzťahy s daňovými orgánmi.

Viac informácií...

Očakávania v oblasti výsledkov stále rastú. Poradíme vám v otázke transformácie vášho podnikania, ako aj udržania dosahovaných výsledkov a rozvíjania úspechov. Skúmame všetky oblasti činnosti – od kľúčového manažmentu, podnikových procesov až po budúce smerovanie spoločnosti a príležitosti rastu, a pomôžeme vám tak zvýšiť výkonnosť a zlepšiť efektivitu podnikania.

Viac informácií...

Spôsob, akým spoločnosti v súčasnosti riadia svoj kapitál, bude rozhodujúci na získanie ich konkurenčnej výhody v budúcnosti. Ponúkame integrované, objektívne poradenské služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli lepšie sa rozhodnúť, ako strategicky riadiť kapitál a transakcie.

Viac informácií...