Špecializované služby

  • Share

Spoločnosť EY poskytuje základné globálne služby – uisťovacie služby (audit), podnikové poradenstvo a riadenie rizík, daňové a právne poradenstvo, transakčné poradenstvo. Okrem toho ponúkame aj dodatočné služby v kľúčových oblastiach po celom svete.

 

Naši zamestnanci sa špecializujú aj na poradenstvo v oblasti: