Rodinné podnikanie

 • Share

Vedeli ste, že:
► len 30 % rodinných firiem úspešne zvládne odovzdanie zo zakladajúcej generácie na druhú, 13 - 15 % odovzdanie na tretiu generáciu a 3 - 5 % na štvrtú generáciu?
► viac ako 80 % firiem zmení svojho majiteľa v priebehu 10 rokov?
► viac ako 60 % firiem nemá stanoveného žiadneho právneho nástupcu?

 

A ako ste na tom vy? Je vaša firma pripravená na prechod na ďalšiu generáciu alebo zmenu majiteľa?

 

EY ako odborník na audit, dane, transakcie, podnikové a právne poradenstvo vám vie poskytnúť tieto služby:

 • Právne služby

  Advokátska kancelária Ernst & Young Law s. r. o. je súčasťou medzinárodnej siete kancelárií EY, ktorá združuje viac ako 2 000 právnikov vo vyše 75 krajinách a stále rastie.
  Na rozdiel od tradičných advokátskych kancelárií EY Law pristupuje k spolupráci s klientmi odlišne. Poskytuje právne služby tak, aby preklenula medzeru medzi ekonomickými a právnymi poradcami. Naši skúsení právnici úzko spolupracujú s ostatnými odborníkmi EY z daňového, transakčného a podnikového poradenstva a auditu, aby zabezpečili poskytovanie kvalifikovaných a komplexných služieb podľa konkrétnych potrieb svojich klientov. Využívajú pritom celosvetovú sieť poradcov EY, aby dosiahli multidisciplinárne poradenstvo pri strategických obchodných rozhodnutiach klientov.
  Témy, v ktorých vám vieme poradiť:

  • Dobrovoľný odchod z rodinnej firmy - Prajete si čiastočne alebo úplne vystúpiť z vedenia rodinnej firmy?
  • Dlhodobá pracovná neschopnosť - Viete, ako pripraviť firmu na vašu prípadnú dlhodobú pracovnú neschopnosť alebo iné nečakané udalosti?
  • Uchovanie a odovzdanie rodinného majetku v prípade úmrtia - Viete, ako zabezpečiť správu svojho majetku počas dedičského konania?
  • Nezáujem potomkov o prevzatie podnikania - Viete, aké sú vaše možnosti v prípade, ak potomkovia nemajú záujem prevziať vedenie rodinnej firmy?
 • Daňové služby

  Orientujeme sa v daňovej problematike rodinných firiem:

  • daňové aspekty riadenia firemných a rodinných aktív
  • držba a prevod majetku
  • daňové priznania a súvisiace povinnosti
 • Podnikové poradenstvo

  Poradíme vám ak vás čakajú zmeny v organizácii a riadení rodinnej firmy:

  • zvyšovanie výkonnosti spoločnosti
  • zvyšovanie výkonnosti IT
  • zvyšovanie úspešnosti projektov a programov
 • Transakčné poradenstvo

  Obráťte sa na nás, ak vás čakajú zmeny v podobe:

  • rastu prostredníctvom akvizícií
  • divestícií časti majetku, predaja spoločnosti, vstupu strategického partnera
  • financovania, oceňovania, ozdravovania
 • Reporting, účtovné a finančné poradenstvo

  V prípade rodinných podnikov, najmä ak ide o prvú generáciu, nikto nerozumie vašej spoločnosti lepšie ako vy sám, človek, ktorý firmu založil a stál pri jej raste posledných 20 rokov. V určitom momente sa však dostanete do situácie, keď začnete hľadať na svoju pozíciu náhradu, niekoho, kto je schopný riadiť spoločnosť rovnako efektívne a s nasadením ako vy a zabezpečiť jej trvalý rast.

  V akých oblastiach vám vieme pomôcť:

  • identifikácia, nastavovanie a sledovanie KPIs
  • manažérsky reporting a pravidelný monitoring
  • formalizácia a dokumentácia interných procesov
  • návrh a dokumentácia systému interných kontrol
  • pomoc pri konverzii na IFRS
  • pomoc s transakčným účtovníctvom
  • riešenie komplexných účtovných problémov (SAS, IFRS, US GAAP)
 • EY Podnikateľ roka

  Na Slovensku sa súťaž koná od roku 2006, keď bol vyhlásený víťaz hlavnej kategórie EY Podnikateľ roka a víťaz kategórie EY Začínajúci podnikateľ roka. O rok sme súťaž rozšírili o kategóriu EY Podnikateľ roka v oblasti inovácií, ktorá sa premenovala na EY Technologický podnikateľ roka. Porota má každý rok možnosť udeliť Špeciálne ocenenie poroty podľa vlastného uváženia.

  Máme za sebou 11 úspešných ročníkov, vyše 300 zapojených podnikateľov a záštitu nad súťažou prevzal prezident SR.Viac informácií nájdete na www.podnikatelroka.sk

 • EY NextGen Academy

  V rámci nášho programu EY NextGen Academy sme vytvorili okruh jedinečných a exkluzívnych týždňových školení, ktoré pomôžu ďalšej generácii preskúmať svoj potenciál a predstavia jej výzvy spojené s prevádzkou rodinného podniku. Samotný program spája poznatky popredných medzinárodných postgraduálnych obchodných škôl s praktickými skúsenosťami a poradenstvom spoločnosti EY. Poskytujeme jedinečnú príležitosť osobne zužitkovať skúsenosti výnimočných osobností z oblasti obchodu, ako aj partnerov či kolegov z celého sveta. Pre mladých ľudí sú pripravené príjemné aktivity, ktoré im umožnia sledovať svoje vlastné záujmy, ako aj prezentovať svoje vlastné potreby v budúcnosti.

  Viac informácií o programe nájdete na www.ey-nextgen.com

Späť na Špecializované služby