Daňové a právne poradenstvo

  • Share

Pomôžeme vám úspešne zvládnuť všetky daňové úskalia

Daňové poradenstvo EY patrí v celosvetovom meradle medzi najväčšie a najviac integrované daňové praxe. V našich zastúpeniach vo viac ako 140 krajinách pôsobí 29-tisíc daňových odborníkov, ktorí poskytujú klientom služby tej najvyššej kvality.

Naše daňové poradenské služby

Spolupráca so spoločnosťou EY vám umožní efektívne daňovo riadiť vaše podnikanie a riešiť všetky vaše daňové otázky, najmä v nasledujúcich oblastiach:

Globálny tím, jednotný prístup

Vďaka integrovanej organizačnej štruktúre nášho globálneho daňového poradenstva, ktorá vychádza z geografického princípu a odborného zamerania, pracujú všetky zastúpenia podľa jednotnej metodiky, ktorá im umožňuje poskytovať klientom na celom svete konzistentné poradenské služby.

Medzinárodný program výmeny odborníkov

V rámci tohto programu pôsobia naši daňoví odborníci určitý čas v zastúpeniach spoločnosti EY vo významných ekonomických metropolách celého sveta. Zahraničná prax im umožňuje bližšie sa zoznámiť so širokou škálou konkrétnych daňových problémov a lepšie pochopiť zložitosť vzájomných vzťahov medzi daňovými systémami aj medzi rôznymi podnikateľskými kultúrami. Medzinárodný prehľad a skúsenosti získané počas týchto pobytov sú cenným prínosom aj pre našich klientov pri riešení ich daňových problémov.

Dôraz na kvalitu

Naším cieľom je, aby poradenstvo, ktoré klientom poskytujeme, bolo pre nich skutočným prínosom a slúžilo ich potrebám. Preto kladieme mimoriadny dôraz na kvalitu našich služieb, a to tak čo sa týka ich obsahu, ako aj spôsobu ich poskytovania. Pre každého člena nášho poradenského tímu, od firemného partnera po posledného asistenta, to znamená záväzok robiť každú prácu s maximálnym nasadením a vykonať viac, než sa od neho očakáva.