Transakčné daňové poradenstvo

  • Share

Každá transakcia, či už ide o akvizíciu, predaj, refinancovanie, reštrukturalizáciu, alebo ponuku primárnej emisie akcií, má daňové dôsledky. Znalosť týchto dôsledkov a ich plánovanie prispievajú k obmedzeniu transakčného rizika, k zvýšeniu príležitostí a k získaniu cenných informácií na účely rokovaní.

Naše oddelenie služieb transakčného daňového poradenstva je súčasťou celosvetovej siete odborných poradcov, ktorí sa zaoberajú daňovými dôsledkami transakcií. Spojenie skúseností s rozličnými cezhraničnými transakciami a znalostí lokálnej daňovej problematiky v širokom spektre priemyselných odvetví nám umožňuje radiť vám pri informovanom rozhodovaní a smerovať daňové dôsledky vašich transakcií.

Každý obchod má isté špecifické znaky, a preto vyžaduje špecifické poradenstvo od tímu odborníkov rôzneho zamerania. Na tieto účely sme schopní zostaviť integrovaný globálny tím, ktorého členovia budú s vami počas životného cyklu transakcie pracovať na rôznych fázach obchodu od úvodnej predinvestičnej previerky až po implementácie po uskutočnení obchodu.

Naše miestne tímy dodržiavajú globálne jednotný prístup, ktorý je zárukou koordinovanej jurisdikčnej a multidisciplinárnej úpravy vašich daňových záležitostí. Okrem toho navrhujeme rôzne alternatívy štruktúrovania, ktorých úlohou je vyrovnávať citlivosť investora na zmeny, prehlbovať pripravenosť na predaj podielu v spoločnosti alebo na predaj celej spoločnosti a zlepšovať budúce zisky alebo peňažné toky – hľadáme príležitosti na zvýšenie návratnosti vašich investícií.

Vďaka nášmu integrovanému prístupu dostanete prvotriedne, globálne koordinované daňové poradenstvo nezávisle od miesta realizácie vašej transakcie. V tom je prínos spoločnosti EY.