Dane

  • Share

DPH a služby v oblasti nepriamych daní

Pomáhame pri identifikácii rizikových oblasti a príležitostí na udržateľné plánovanie nepriamych daní v priebehu daňového životného cyklu, pomôžeme vám dodržiavať predpisy a plniť ciele vášho podniku na celom svete.

Naše globálne integrované tímy vám ponúknu potrebnú perspektívu a podporu, ktoré potrebujete na efektívne riadenie nepriamych daní. Môžeme vám poskytnúť efektívne procesy, ktoré vám uľahčia každodenné vykazovanie nepriamych daní, znížia výskyt chybného vykázania, znížia náklady a zabezpečia správne regulovanie nepriamych daní.

Sme schopní zabezpečiť úplný alebo čiastočný outsourcing dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa DPH, vybrať správnu metódu na čiastočné oslobodenie od dane a vykonať kontrolu účtovných systémov. 

Súvisiaci obsah

EY - Managing indirect tax refunds

Managing indirect tax refunds

We examine the challenges that taxpayers face around the world in recovering foreign VAT/GST, managing domestic VAT/GST credits and obtaining customs and excise duty rebates.

EY - Indirect Tax Briefing: global developments

Indirect Tax Briefing: global developments

Gain insight on indirect tax developments around the world including the impacts, opportunities and obligations that are resulting from digitalization.