Reštrukturalizácia, kapitálové a dlhové poradenstvo

 • Share

Vďaka našim odborníkom na transakčné poradenstvo, ktorí majú skúsenosti s množstvom transakcií na rôznych trhoch a v rozličných priemyselných odvetviach, vieme poskytnúť nasledujúce služby:

Reštrukturalizácia

 • krízové poradenstvo firmám
 • poradenstvo veriteľom
 • služby pri formálnej insolvencii/likvidácii
 • služby v oblasti pracovného kapitálu
 • racionalizácia právnických osôb
 • riešenie sporov
 • nezávislé previerky podnikov

Kapitálové a dlhové poradenstvo

 • bankové úvery a ich refinancovanie
 • stratégia financovania a vyhodnotenie jednotlivých alternatív
 • finančné modely (tvorba aj overenie)
 • úpis dlhopisov na medzinárodných dlhových trhoch
 • financovanie/refinancovanie transakcií
 • alokácia a návratnosť kapitálu
 • privátny úpis dlhopisov (private placement)
 • kreditné ratingy
 • projektové financovanie
 • štúdia uskutočniteľnosti
 • partnerstvo verejného a súkromného sektora (PPP)

Ernst & Young, s. r. o. je znalecká organizácia zapísaná v Registri znalcov.