Transakčné poradenstvo

  • Share

To ako organizácie riadia ich kapitál dnes bude definovať ich konkurenčnú pozíciu zajtra. Našim zákazníkom pomáhame vytvárať spoločenskú a ekonomickú hodnotu tým, že im pomáhame robiť správne rozhodnutia o strategickom riadení kapitálu a transakciách.

Pri určovaní stratégií radíme ako zvýšiť, investovať, optimalizovať a zachovať kapitál. Na zhodnotenie vašej kapitálovej agendy naše tímy spájajú dokopy transakčných odborníkov z rôznych funkčných oblastí, odvetví a geografických oblastí. Naším cieľom je pomôcť vám dosiahnuť čo najlepší kapitálový výkon, priniesť hodnotu všetkým zúčastneným stranám a splniť vaše strategické firemné ciele.

Naše transakčné poradenstvo zahŕňa služby v nasledujúcich oblastiach:

 

Kľúčové služby

Naši odborníci z transakčného poradenstva sú špecialistami na nasledujúce priemyselné odvetvia:

  • sektor energetiky a verejných služieb
  • finančné služby: bankovníctvo a kapitálové trhy
  • telekomunikácie
  • zdravotníctvo
  • nehnuteľnosti, stavebníctvo a sektor stravovacích a ubytovacích služieb