Oceňovanie, modelovanie a ekonomická analýza

 • Share

Oceňovanie

V súčasnosti stále rastie potreba transparentných a kvalitných údajov o ocenení aktív, pasív aj celého podniku, okrem iného aj v súvislosti s plnením prísnejších právnych predpisov v oblasti regulácie kapitálových trhov a finančného výkazníctva. Zároveň je však v prípade mnohých účtovných položiek stále zložitejšie objektívne preukázať ich hodnotu. Naši odborníci vám vďaka bohatým skúsenostiam poradia v rozličných otázkach v oblasti oceňovania, a to najmä:

 • oceňovanie podnikov, akcií a nehmotných aktív
 • oceňovanie investičného majetku
 • oceňovanie opčných akciových plánov pre zamestnancov
 • strategické financie
 • riešenie oceňovacích sporov
 • znalecké oceňovacie posudky

Modelovanie

Vytvoriť kvalitný finančný model, či už na ocenenie transakcie, novej investičnej či inej príležitosti, alebo na iné strategické účely, je komplexná a náročná úloha.

Naši odborníci na finančné modelovanie vám poskytnú podporu pri príprave a testovaní takýchto modelov a umožnia vám prijímať efektívne strategické rozhodnutia.

 • vývoj a previerky modelov na podporu v rozhodovaní
 • modelovanie dôsledkov regulatórnych zmien
 • geomodelovanie a optimalizácia obchodných sietí
 • plánovanie pracovných síl a zmien
 • optimalizácia cenotvorby a marketingových aktivít
 • optimalizácia dodávateľského reťazca a logistiky
 • modelovanie v energetike