6 min. čítania 13. júna 2024
ey.eso

Autor: Katarína Sekulová

Associate director, Brand, Marketing and Communications, EY Slovensko

Katka sa zameriava na Brand, Marketing and Communications v EY Slovensko.

6 min. čítania 13. júna 2024

Piaty ročník súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO): Hľadáme slovenských a českých špecialistov na kybernetickú bezpečnosť a etický hacking

Riaditelia aj majitelia firiem si uvedomujú riziko kybernetických údajov, potrebné opatrenia sa ale častokrát prijímajú až po závažných incidentoch. Tretina firiem predpokladá, že je len otázkou času, kedy bude ich podnik zasiahnutý kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktorému sa však dá predísť investíciami do bezpečných IT systémov. Tri z piatich firiem zaznamenali za posledných 12 mesiacov závažné narušenie bezpečnosti ich systémov a dve tretiny generálnych riaditeľov plánuje v nasledujúcich mesiacoch významnú investíciu do moderných technológií a systémov.

Z výsledkov minuloročného prieskumu EY Global Information Security Survey vyplýva, že zabezpečenie ochrany firemných údajov, aplikácií a informačných systémov je výzvou, pred ktorou stoja aj slovenské a české firmy. Ich nedostatočným zabezpečením môžu podnikom vznikať finančné škody, môže prísť k úniku dôverných informácií, či k výpadku dôležitých systémov.

Hrozbe kybernetického útoku a nelegálneho získania citlivých údajov môžu pomôcť predísť skúsení IT špecialisti, ktorí majú možnosť prihlásiť sa do piateho ročníka súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO) a zviditeľniť tému informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Ide o jedinečnú súťaž organizovanú spoločnosťou EY v Slovenskej a Českej republike. Cieľom súťaže je oceniť spoločnosti, odborníkov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu. Vďaka odborníkom na kybernetickú bezpečnosť vedia firmy predchádzať závažným incidentom. Špecialisti na etický hacking im zas pomáhajú hľadať slabiny v ich aplikáciách a informačných systémoch.

„Dôvod prečo sme sa rozhodli hľadať odborníkov na informačnú bezpečnosť na oboch trhoch je jednoduchý. Každodenná realita a aj náš každoročný globálny prieskum informačnej bezpečnosti potvrdzujú, že hrozba kybernetických útokov – pri ktorých dochádza k úniku veľmi citlivých údajov – sa každý rok zvyšuje. EY tak chce prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy poukázať na dôležitosť tejto témy, a tým prispieť k väčšej bezpečnosti vo virtuálnom prostredí,“ uviedol Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku a predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy.

„Rastúci počet závažných incidentov v IT systémoch, ktorý v poslednom roku postihol 60 % firiem, vedie manažment firiem k prehodnoteniu investícií. Okrem technológií sa čoraz viac zameriavajú na získavanie špičkových odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naša súťaž o najlepšie talenty aj skúsených expertov prispieva k ich uznaniu a prilákaniu nových, tak potrebných posíl do tohto odvetvia,“ dodáva Jan Pich, EY Cybersecurity Senior Manager z oddelenia Technology Consulting a člen poroty súťaže EY Cyber Security Trophy.

Kto sa môže prihlásiť?

Súťaže EY ESO sa môže zúčastniť právnická osoba, ktorou môže byť komerčný subjekt, či subjekt verejnej správy alebo fyzická osoba pôsobiaca v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku a v Česku. Prihlášky môžu záujemcovia posielať elektronicky na e-mailovú adresu eyeso@sk.ey.com alebo vyplniť nominačný formulár na webovej stránke súťaže www.eyeso.sk.

Prihlásených súťažiacich bude hodnotiť odborná porota v zložení:

·       Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, EY na Slovensku,

·       Ivan Kotuliak, dekan, FIIT STU

·       Petr Jirásek, Cyber Security& IT Adviser, CyberSecuriy.cz

·       Martin Orem, Binary House a víťaz prvého ročníka súťaže

·       Ján Pich, EY Cybersecurity senior manager, Technology Consulting

Porota bude súťažiach hodnotiť na základe vybraných kvalitatívnych kritérií a relevantných KPIs. Zároveň posúdia silu a výnimočnosť príbehu každého prihláseného. Vybraní nominovaní súťažiaci sa následne stretnú s porotou, kde budú môcť predstaviť svoje doterajšie výsledky v oblasti kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu. Po zhodnotení vyberie porota víťazov jednotlivých kategórií a celkového víťaza piateho ročníka súťaže.

Viacero kategórií a atraktívne ceny

Víťaza piateho ročníka v hlavnej kategórii EY Cyber Security Trophy opäť čaká účasť na niektorej prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta EY.

Okrem hlavnej ceny EY oceňuje aj súťažiacich v ďalších kategóriách. V rámci kategórie EY ESO Cyber Influencer hľadáme lídrov, propagátorov a vizionárov v odbore kybernetickej bezpečnosti. Do kategórie spadajú aj vedúci pracovníci v pozícii CISO, manažéri kybernetickej bezpečnosti či bezpečnostní administrátori. Zohľadní sa aj prepracovanosť celkovej bezpečnostnej stratégie v organizácii, ako aj jej zladenie s podnikovou kultúrou a aktívny prístup k výchove používateľov. Víťaza čaká odmena v hodnote 2-tisíc eur.

V kategórii EY ESO Ethical Hacker sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu a posudzovať sa budú počítačové a sieťové zručnosti, ako aj znalosť operačných systémov a skriptovacích jazykov. Víťaz tejto kategórie si prilepší o 2-tisíc eur.

Všetkým študentom a začínajúcim jednotlivcom a firmám je určená špeciálna cena EY ESO Future Promise, v rámci ktorej bude odborná porota hodnotiť mladé talenty. Víťaz tejto kategórie získa odmenu tisíc eur a zároveň môže absolvovať stáž v spoločnosti EY.

Informácie o EY

EY vytvára lepšie fungujúci svet, pomáha tvoriť dlhodobú hodnotu pre klientov, ľudí a spoločnosť a budovať dôveru v kapitálové trhy. Rôznorodé tímy EY vo viac ako 150 krajinách, podporované dátami a technológiami, poskytujú dôveru a pomáhajú rásť, transformovať sa a fungovať našim klientom. Tímy EY, ktoré pracujú v oblasti auditu, poradenstva, práva, stratégie, daní a transakcií, pracujú na tom, aby našli nové odpovede na zložité problémy, ktorým čelí dnešný svet.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com. Informácie o tom, ako spoločnosť EY zhromažďuje a používa osobné údaje, a popis práv, ktoré majú jednotlivci podľa právnych predpisov o ochrane údajov, sú dostupné na stránke ey.com/privacy. Členské firmy EY nevykonávajú právo tam, kde to zakazujú miestne zákony. Viac informácií o našej organizácii nájdete na stránke ey.com.

Túto tlačovú správu vydala EYGM Limited, člen globálnej organizácie EY, ktorá taktiež neposkytuje žiadne služby klientom.

Zhrnutie

EY Cyber Security Trophy je jedinečná súťaž, ktorú organizuje spoločnosť EY spoločne na Slovensku a v Čechách. Jej cieľom je oceniť spoločnosti, odborníkov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu.

Dôvod je jednoduchý: Každoročne sa zvyšuje hrozba kybernetických útokov, pri ktorých dochádza okrem iného aj k úniku veľmi citlivých údajov spoločností.

EY chce prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy upozorniť na dôležitú úlohu kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu, a tým prispieť k väčšej bezpečnosti nielen vo virtuálnom prostredí.

O tomto článku

Autor: Katarína Sekulová

Associate director, Brand, Marketing and Communications, EY Slovensko

Katka sa zameriava na Brand, Marketing and Communications v EY Slovensko.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)