5 min. čítania 13 jún 2019
Telefonujúca žena stojí u auta

Ako dôvera v technológie nastavuje latku v audite vyššie

5 min. čítania 13 jún 2019
Related topics Assurance

Technológie založené na údajoch môžu nielen zásadne zmeniť audítorskú profesiu, ale aj poskytovať viac nových poznatkov a analýz týkajúcich sa auditu.

Kým technologické inovácie ďalej rozširujú naše obzory, lámu hranice a zavádzajú nové spôsoby práce, priemyselné odvetvia na celom svete sa menia oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Koncepcie, ktoré boli ešte pred desiatimi rokmi nepredstaviteľné či vyzerali ako science-fiction, sa dnes stávajú novou realitou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú do veľkej miery údaje. A zatiaľ čo potenciálne benefity plynúce z tejto technologickej revolúcie sú obrovské, čoraz viac sa skloňuje otázka dôvery, ako sa tieto údaje používajú, analyzujú a ukladajú.

V prípade auditu môžu technológie založené na údajoch nielen zásadne zmeniť audítorskú profesiu, či už z hľadiska prístupu k informáciám, alebo z hľadiska zefektívnenia pracovných tokov, ale aj poskytnúť viac nových poznatkov a analýz týkajúcich sa auditu. To následne odborníkom vykonávajúcim túto profesiu pomáha pri realizácii vysokokvalitných auditov a budovaní väčšej dôvery v kapitálové trhy.

Riešenia v oblasti automatizácie umožňujú odstraňovať prácu, ktorá je čoraz viac časovo náročná, nezaujímavá a vyžaduje zložitejšie postupy a ktorú audítori predtým vykonávali manuálne. Audítori sa tak môžu zameriavať na najdôležitejšie oblasti auditu, ku ktorým patrí identifikovanie potenciálnych rizík a reagovanie na ne. Práve vďaka dostupnosti obrovských množstiev údajov a najnovších analytických a vizualizačných nástrojov sú audítori schopní identifikovať a riešiť tieto riziká. 

Rozsiahle databázy môžu zbierať, uchovávať a spracúvať terabajty údajov, čo výrazne zvyšuje rozsah obsahu, ktorý možno vyhodnotiť. Aby sme priblížili rozsah, o ktorom tu hovoríme, v EY Helix, čo je súbor nástrojov, ktorý EY celosvetovo využíva na analýzu údajov počas auditov, sa počas posledných 12 mesiacov analyzovalo viac než 250 miliárd riadkov údajov vo forme účtovacích predpisov.

Nástroje ako EY Helix umožňujú skúmať úrovne jednotlivých transakcií riadok po riadku a súčasne ich analyzovať ako celok, čo následne prispieva k získaniu hlbších poznatkov. A práve vďaka týmto poznatkom sú EY tímy schopné rozpoznávať trendy a vzory aktivít, ktoré by s uplatnením štatistického výberového prístupu neboli viditeľné, a následne sa zameriavať na rizikovejšie a oveľa dôležitejšie oblasti.

Výhody plynúce z používania automatizovaných systémov sú preto jasné. Existujú však rôzne problémy, ktoré treba prekonať, aby sa automatizácia stala bežnou súčasťou audítorského prostredia. Väčšina spoločností ide rovnakým smerom. Usilujú sa o zefektívnenie veľkého množstva štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov a zároveň sa snažia zdokonaliť svoje analytické schopnosti, ako aj zvýšiť rýchlosť a transparentnosť svojich finančných procesov.

Kľúčom k širokému osvojeniu si analytických schopností je dôvera v bezpečnosť a integritu údajov bez ohľadu na miesto a spôsob ich výmeny. Spoločnosti poskytujúce podrobné informácie nevyhnutné na efektívny audit musia mať absolútnu istotu, že sú tieto údaje vždy chránené. Audítori musia vedieť poskytovať dôkazy, že reagujú na reálne obavy klientov: tí, ktorí sa rozhodnú tejto výzve čeliť, musia preukázať, že disponujú najmodernejšími bezpečnostnými systémami, ktoré klientov ochránia pred hackerskými útokmi anarušením ich bezpečnosti. Okrem toho musia zabezpečiť, že pri modernizácii a investíciách do nových technológií, do ktorých sa pustia spoločne so svojimi klientmi, bude vždy hlavnou prioritou získanie a udržanie si dôvery klientov.

Je zrejmé, že budúcnosť tejto profesie bude riadená technológiami a že časom sa všetky spomenuté výzvy podarí prekonať. Audit rovnako ako všetky ďalšie priemyselné odvetvia prechádza modernizáciou. Predpokladá sa, že ústrednú úlohu v tomto smere budú zohrávať technológie a že dôvera v ne bude rásť.

Je zrejmé, že budúcnosť tejto profesie bude riadená technológiami a že časom sa všetky spomenuté výzvy podarí prekonať. Audit rovnako ako všetky ďalšie priemyselné odvetvia prechádza modernizáciou. Predpokladá sa, že ústrednú úlohu v tomto smere budú zohrávať technológie a že dôvera v ne bude rásť.

Na druhej strane však treba poznamenať, že napriek obrovskej sile technológií sa audit nestáva odvetvím, ktoré by riadili stroje. Úsudok, skúsenosti a odvetvové znalosti audítorov majú aj naďalej zásadný význam. Práve vďaka ich dôkladným znalostiam procesov auditu možno technológie hladko integrovať do oblastí, v ktorých budú mať najväčší vplyv. Cieľom automatizácie nie je nahradiť profesiu audítora, naopak, zdokonaľuje ju a odborníci v oblasti v auditu vďaka nej získajú spoľahlivejšie a podrobnejšie poznatky, ktoré môžu následne použiť pri uplatňovaní svojho odborného skepticizmu, zvyšovaní pridanej hodnoty a poskytovaní vysokokvalitných auditov.

 

Tento článok už publikovala spoločnosť Accounting Today.

Zhrnutie

Úsudok, skúsenosti a odvetvové znalosti audítorov majú aj naďalej zásadný význam. Práve vďaka ich dôkladným znalostiam procesov auditu možno technológie hladko integrovať do oblastí, v ktorých budú mať najväčší vplyv.

O tomto článku

Related topics Assurance
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter