Ako kvalitný audit posilňuje dôveru

5 minút čítania 10 okt 2019

Program Sustainable Audit Quality podporuje tímy EY pri vykonávaní vysokokvalitných auditov, ktoré zvyšujú dôveru investorov v podniky.

Mojou najvyššou prioritou v EY je a vždy bolo poskytovanie vysokokvalitných auditov. To je to, čo každý deň motivuje mňa a vyše 75 000 profesionálnych audítorov na celom svete.

Vysokokvalitné audity sú východiskovým a koncovým bodom pri zvyšovaní istoty a dôvery na kapitálových trhoch, podpore ekonomického rastu, plnení záväzku slúžiť verejnému záujmu a vytváraní lepšie fungujúceho sveta.

Aby sme pomáhali plniť tieto ciele, spoločnosť EY v roku 2015 spustila program Sustainable Audit Quality (SAQ). Do programu sa priebežne zahŕňajú nové pokroky v oblasti technológií, program pomohol pri zdokonaľovaní riadenia projektov pomocou programu Milestones, podporila sa komunikácia prostredníctvom klientskeho portálu EY Canvas Client Portal a bol zavedený EY Digital Audit.

SAQ sa zameriava na kľúčové iniciatívy v šiestich pilieroch:

Zodpovednosť slúžiť verejnému záujmu

Program SAQ sa skladá zo šiestich pilierov, ktoré však majú jeden spoločný základ: zodpovednosť slúžiť verejnému záujmu. Táto zodpovednosť podporuje každý z pilierov a je základom zámeru EY vytvárať lepšie fungujúci svet.

Vykonávanie vysokokvalitných auditov s nezávislosťou, integritou, objektivitou a profesionálnym skepticizmom je jadrom, ktoré nám umožňuje slúžiť verejnému záujmu. Je to zásadná úloha, ktorá pomáha vzbudzovať dôveru a istotu v kapitálové trhy.

Slúžiť verejnému záujmu znamená pamätať si, že audítori EY sú tu pre investorov, ktorí sa pri rozhodovaní spoliehajú na transparentné, informatívne a presné finančné výkazníctvo.

Spoločnosť EY sa pripravuje na audity budúcnosti. Pri zrýchľujúcom sa tempe zmien je dôležité, aby sme tieto zmeny predvídali.

Investori nie sú jediní, ktorí sú závislí od vysokokvalitného vykonávania auditov a finančného výkazníctva. Pri dôležitých rozhodnutiach sa na vysokokvalitné audity spoliehajú okrem iných aj zamestnanci, dôchodcovia, dodávatelia a veritelia. Ide o rozhodovanie o tom, pre koho pracovať, či budú mzdy vyplatené včas, či sú investície bezpečné a s kým obchodovať.

Primárnou oblasťou nášho záujmu je vykonávať vysokokvalitné audity – udržateľne a konzistentne na celom svete. Spoločnosť EY sa tiež pripravuje na audity budúcnosti, ktoré sa budú líšiť od súčasných auditov. Pri zrýchľujúcom sa tempe zmien je dôležité, aby sme tieto zmeny predvídali.

Našich zamestnancov budeme musieť aj naďalej vybavovať najmodernejšími technológiami. Budú potrebovať aj nové kompetencie zahŕňajúce technológie a analýzy, zatiaľ čo projektové tímy budú čoraz častejšie využívať špecialistov v oblastiach, ako sú dane, podvody, oceňovanie, kybernetika a IT. Tento multidisciplinárny model nám v kombinácii s využívaním nových technológií umožní lepšie rozpoznávať riziká a zvýšiť kvalitu auditov.

Šesť pilierov a základ SAQ pomôže audítorom EY pripraviť sa na audit budúcnosti. Stále je pred nami veľa práce a spoločnosť EY je pripravená prijať túto výzvu – a naďalej mať ako hlavnú prioritu poskytovanie vysokokvalitných auditov.

Zhrnutie

Felice Persico, EY Global Vice Chair – Assurance, hovorí, že vysokokvalitné audity pomáhajú vnášať dôveru a istotu na kapitálové trhy a musia byť najvyššou prioritou organizácie. Aby sme pomáhali plniť tieto ciele, spoločnosť EY v roku 2015 spustila program Sustainable Audit Quality (SAQ). Má šesť pilierov: podpora zhora; výnimočné talenty; technológie a digitálny audit; zjednodušovanie a inovácie; umožňovanie a podpora kvality; a zodpovednosť. Program SAQ sa neustále rozvíja, začleňuje nové kompetencie a technologické pokroky na lepšiu identifikáciu rizík a zvyšovanie kvality auditov.

O tomto článku

Related topics Assurance