Tomas Precek

Tomáš Přeček

partner oddelenia auditu EY na Slovensku

Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, dlhoročný člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (FCCA), člen Slovenskej komory audítorov.

Kancelária Bratislava, SK

Tomáš je partnerom oddelenia auditu EY na Slovensku. Svoje pôsobenie v EY odštartoval v roku 1997 v Prahe, v rokoch 2000 až 2003 pracoval v nemeckom zastúpení EY vo Frankfurte a od roku 2004 pracuje a pôsobí v bratislavskej kancelárii.

Zameriava sa najmä na odvetvie priemyselných výrobkov a odvetvie technológií, ako aj na automobilový a telekomunikačný priemysel.

V roku 1998 úspešne ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Ako Tomáš prispieva k budovaniu lepšie fungujúceho sveta

„Vo svete, ktorý je čoraz zložitejší, dynamickejší a konkurencieschopnejší, sa naším klientom snažím pomáhať zvyšovať efektívnosť a účinnosť finančnej funkcie.“

Contact Tomáš