25. júna 2024
The European Globe gualada

M&A v regióne strednej a východnej Európy začali rok 2024 opatrne

Autor: Stelios Demetriou

CESA SaT M&A Leader

Devoted family man. Always keeping abreast of developments and staying informed about current economic and political matters.

25. júna 2024
Related topics Stratégie a transakcie

Fúzie a akvizície v regióne strednej a východnej Európy začali rok 2024 opatrne, keďže investori sa pohybujú v zložitom geopolitickom a ekonomickom prostredí.

V skratke

  • Aktivita v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) v strednej a východnej Európe (SVE) v prvom štvrťroku 2024 (1Q24) stratila dynamiku, pričom hodnota transakcií aj objem zaznamenali pokles v medzikvartálnom (QoQ) a medziročnom (YoY) vyjadrení.
  • Poľsko viedlo v oblasti fúzií a akvizícií z hľadiska objemu transakcií a Česko z hľadiska hodnoty transakcie.
  • Technológia si v 1Q24 udržala svoju dominanciu v objeme obchodov, tesne nasledovaná spotrebným tovarom a maloobchodom, energetikou a verejnými službami.

Región strednej a východnej Európy (SVE) začal rok 2024 pomalým tempom, keď zaznamenal 224 transakcií v celkovej hodnote 5,4 miliardy USD, čo predstavuje 58% pokles z hľadiska hodnoty transakcií a 27% pokles počtu transakcií v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023. 1Q24 zaznamenal iba jednu väčšiu transakciu (1 miliarda USD +) v porovnaní s piatimi takýmito obchodmi v 1Q23.

Pokiaľ ide o makroekonomický front, región naďalej zápasí s nepriaznivými vplyvmi vrátane utlmeného domáceho dopytu a slabého zahraničného dopytu, ktoré obmedzujú vyhliadky rastu priemyselného sektora, ako aj iného vývozu.

Česká národná banka (ČNB) aj Maďarská národná banka (MNB) pokračujú v normalizácii menovej politiky s pomocou prekvapivého poklesu inflácie. Vzhľadom na oneskorenia v transmisii menovej politiky to pravdepodobne poskytne len malý impulz na rast pred koncom roka 2024. Mal by sa však ukázať ako vítaný impulz pre úverové toky a investície smerujúce do roku 2025. 

Zatiaľ čo celková aktivita v oblasti fúzií a akvizícií v strednej a východnej Európe zostala v 1Q24 utlmená, Poľsko viedlo z hľadiska objemu transakcií a Česko z hľadiska hodnoty transakcií

V rámci strednej a východnej Európy bolo Poľsko naďalej najaktívnejšou krajinou z hľadiska objemu transakcií, hoci objem transakcií medziročne klesol o 28% a QoQ o 39%. Krajina zaznamenala v 1Q24 59 oznámených obchodov v celkovej výške 262 miliónov USD. Väčšina obchodov bola zameraná na technologický a spotrebný tovar a maloobchodný sektor.

Technologický sektor predstavoval takmer pätinu celkového objemu transakcií v Poľsku v 1Q24. V jednom z kľúčových obchodov v tomto sektore získala poľská spoločnosť ďalšieho domáceho poskytovateľa súboru patentovaných produktov SFA na riadenie predaja, obstarávanie a monitorovanie. Cieľom akvizície je posilniť pozíciu nadobúdateľa ako popredného poskytovateľa IT riešení a služieb pre verejný a súkromný sektor v Poľsku a regióne.

Česká republika sa v 1Q24 stala najrušnejšou krajinou z hľadiska hodnoty transakcie. Transakcie v energetickom sektore posunuli hodnotu transakcie v krajine, keďže v roku 2024 sa v krajine uskutočnil zatiaľ jeden z najväčších obchodov v regióne strednej a východnej Európy. Najväčšou transakciou v krajine v 1Q24 bola akvizícia prevádzkovateľa plynárenských distribučných sietí v Českej republike energetickou spoločnosťou s cieľom posilniť svoju pozíciu na českom energetickom trhu, najmä pri prechode na udržateľnejšie zdroje energie.

Technológia zostala v popredí v 1Q24 z hľadiska počtu obchodov

Technologický sektor si udržal svoju vedúcu pozíciu z hľadiska počtu obchodov, pričom prvý štvrťrok 2024 zaznamenal 54 obchodov v hodnote 612 miliónov USD. Znamená to však 37% pokles hodnoty transakcií a 23% pokles objemu transakcií v porovnaní s 1Q23.

V oblasti fúzií a akvizícií v technologickom sektore dominovali domáce transakcie, pričom Poľsko a Turecko viedli z hľadiska počtu obchodov a Grécko viedlo z hľadiska hodnoty transakcií. Geografická expanzia a expanzia trhového podielu bola kľúčovou hnacou silou obchodov v tomto sektore. V rámci tohto sektora softvér naďalej priťahuje záujem investorov vďaka svojim obchodným modelom založeným na predplatnom a predvídateľným opakujúcim sa príjmom.

Energetický sektor bol ďalším silným hráčom pri prechode na riešenie čistej energie

V 1Q24 zaznamenal energetický sektor 41 obchodov v hodnote 1,2 miliardy USD. Hoci aktivita medziročne aj QoQ klesla, sektor predstavoval v 1Q24 druhý najvyšší počet transakcií.

Kombinácia faktorov, vrátane potenciálu hospodárskeho rastu v sektore obnoviteľnej energie a medzinárodného tlaku na prechod na čistejšie zdroje energie, bola hnacou silou obchodov v tomto sektore.

Región strednej a východnej Európy je tiež svedkom prudkého nárastu úsilia o posilnenie svojej energetickej infraštruktúry, ktoré je poháňané potrebou spoľahlivého a efektívneho dodávateľského reťazca energie. Tento tlak je motivovaný niekoľkými faktormi, vrátane snahy znížiť závislosť od dovozu ruských energií, rozsiahlejšie využívať obnoviteľné zdroje energie a zvýšiť energetickú bezpečnosť. Región pracuje na vytvorení udržateľnejšieho a odolnejšieho energetického systému, ktorý je rozhodujúci pre jeho hospodársky rast a rozvoj.

Spotrebiteľský sektor viedol z hľadiska hodnoty transakcie, poháňaný konsolidáciou a plánmi expanzie trhu

Spotrebiteľský sektor sa ukázal ako najvýkonnejší z hľadiska kumulatívnej hodnoty transakcií v 1Q24, hoci transakčná aktivita zaznamenala pokles v medziročnom aj QoQ vyjadrení. Tento sektor uskutočnil v 1Q24 39 obchodov v hodnote 1,2 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 16% v hodnote transakcií a o 17% v objeme transakcií v porovnaní s 1Q23 a pokles o 69% v hodnote transakcií a 11% v počte transakcií v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Napriek poklesu transakčnej aktivity sa sektor v 1Q24 ukázal ako vedúci výkonný sektor z hľadiska hodnoty transakcie. Konsolidácia s cieľom rozšíriť prítomnosť na trhu a vytvoriť nákladové synergie viedli k obchodom v tomto sektore. Spoločnosti v spotrebiteľskom sektore využívajú fúzie a akvizície ako strategický nástroj na podporu rastu, zlepšenie efektívnosti a udržanie konkurencieschopnosti na rýchlo sa meniacom trhu.

V 1Q24 dominovali transakčnej aktivite domáce obchody, zatiaľ čo hodnota odchádzajúcich obchodov sa v medziročnom vyjadrení takmer zdvojnásobila

Domáce obchody v 1Q24 naďalej dominovali transakčnej aktivite z hľadiska hodnoty aj objemu obchodov, hoci aktivita v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi klesla. Región strednej a východnej Európy zaznamenal v prvom štvrťroku 2024 125 domácich obchodov v hodnote 2,3 miliardy USD, čo je medziročný pokles aj pokles v QoQ.

Podobne aj aktivita prichádzajúcich transakcií stratila dynamiku v 1Q24, keď zaznamenala 72 obchodov v hodnote 1,2 miliardy USD, čo je pokles o 46% v hodnote transakcií a o 35% v počte obchodov v porovnaní s 1Q23. USA, Veľká Británia, Nemecko a Švajčiarsko boli najaktívnejšími akvizíciami cieľov pre strednú a východnú Európu.

Na vonkajšom fronte sa hodnota transakcií v 1Q24 takmer zdvojnásobila (dosiahla 1,9 miliardy USD) v porovnaní s 1Q23, keďže spoločnosti sa snažia expandovať mimo krajiny svojho ústredia na zlepšenie schopností. Nemecko, Taliansko a Fínsko boli najatraktívnejšími cieľovými krajinami pre nadobúdajúce spoločnosti so sídlom v CESA.

Aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy sú v roku 2024 pripravené na nárast

Napriek pretrvávajúcej geopolitickej neistote sa očakáva, že makroekonomický výhľad na rok 2024 sa stabilizuje a podporí aktivitu v oblasti fúzií a akvizícií. Región strednej a východnej Európy je pripravený ťažiť zo zlepšujúcich sa trhových podmienok vrátane znižovania inflácie a úrokových sadzieb, čo zlacní pôžičky a stimuluje hospodársky rast. Fiškálna politika bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní výhľadu fúzií a akvizícií v regióne, pričom krajiny ako Česká republika sa zamerajú na fiškálnu konsolidáciu a Poľsko pravdepodobne získa fiškálnu podporu z fondov EÚ.

V reakcii na vyvíjajúce sa megatrendy, ako sú zmena klímy a integrácia špičkových technológií, ako je generatívna umelá inteligencia (Gen-AI), sú spoločnosti nútené rýchlo transformovať svoje obchodné modely, aby zostali konkurencieschopné v súčasnom prostredí. Táto naliehavosť vedie korporácie k fúziám a akvizíciám ako účinnej stratégii na uľahčenie rýchlej transformácie, ktorá im umožňuje zosúladiť sa s novými trendmi.

Okrem toho existuje značné množstvo zadržiavaného dopytu po obchodoch, najmä zo strany firiem súkromného kapitálu (PE), ktoré podľa správy spoločnosti CapitalIQ nahromadili veľké množstvo suchého prášku  (US$2.6t globally in 2023 as per a report from CapitalIQ, ktorý je potrebné nasadiť. Je pravdepodobné, že na riešenie tohto problému firmy PE prijmú stratégie, ako sú spoločné podniky so strategickými partnermi, získavanie menšinových podielov a využívanie pokračovacích fondov na vstup do nových sektorov alebo akvizície.

Celkovo sa očakáva, že región strednej a východnej Európy zaznamená v roku 2024 nárast aktivity v oblasti fúzií a akvizícií, a to vďaka zlepšujúcim sa trhovým podmienkam, zadržanému dopytu a strategickým príležitostiam v rôznych sektoroch. To je v súlade so zisteniami nedávneho prieskumu EY CEO Outlook Pulse Survey, z ktorého vyplýva, že viac generálnych riaditeľov a investorov očakáva v roku 2024 nárast fúzií a akvizícií spolu so zvýšeným počtom akvizícií a odpredajov.

Zhrnutie

Aktivity v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) v strednej a východnej Európe (SVE) začali rok 2024 opatrne, pričom hodnota aj objem transakcií v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne klesli. V prvom štvrťroku sa uskutočnilo 224 obchodov v hodnote 5,4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles hodnoty o  58 % a počtu transakcií o  27 %. Poľsko viedlo v objeme obchodov, zatiaľ čo Česko dosiahlo vrchol v hodnote obchodu. Dominantný zostal technologický sektor, po ktorom nasledovali sektory spotrebného tovaru, maloobchodu a energetiky. Makroekonomické výzvy vrátane slabého domáceho a zahraničného dopytu ovplyvňujú dynamiku fúzií a akvizícií, hoci sa očakáva, že postupná hospodárska stabilizácia podporí budúcu hospodársku aktivitu.

O tomto článku

Autor: Stelios Demetriou

CESA SaT M&A Leader

Devoted family man. Always keeping abreast of developments and staying informed about current economic and political matters.

Related topics Stratégie a transakcie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)