ey-tax-law-alert-pharma

Zrušenie povinnosti platiť príspevok do Literárneho fondu z autorských odmien lekárov

Lokálny kontakt

Adriena Lehocká

29. júna 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Často je výsledkom prednáškových, prípadne aj iných konzultačných činností, ktoré lekári vykonávajú pre farmaceutické spoločnosti, vytvorenie autorského diela podľa autorského zákona. V takomto prípade bola farmaceutická spoločnosť povinná z vyplácanej autorskej odmeny zraziť a odviesť príspevok do Literárneho fondu vo výške 2 %.

Národná rada SR koncom júna schválila novelu zákona o umeleckých fondoch, ktorá ruší túto povinnosť farmaceutických spoločností. V zmysle čerstvo prijatej novely tak farmaceutické spoločnosti už nebudú povinné z vyplácanej odmeny, ktorá bola výsledkom prednáškovej či inej konzultačnej činnosti lekárov podľa autorského zákona, zrážať a odvádzať príspevky do Literárneho fondu vo výške 2 % z tohto hrubého príjmu. Príspevok však naďalej bude možné odvádzať dobrovoľne.

Po plánovanej novele zákona o umeleckých fondoch sa povinnosť zrážať a odvádzať 2 % príspevok napokon zrušila nepriamou novelou prostredníctvom zákona o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorú dňa 20. júna 2023 prerokovala a schválila NR SR. Novelu zákona medzičasom podpísala aj prezidentka a je účinná už od 1. júla 2023.

Farmaceutické spoločnosti, ktoré majú povinnosť zrážať príspevok do Literárneho fondu zakomponovanú vo svojich zmluvných vzoroch, ju tak už pokojne môžu vypustiť z textu pri novouzatváraných zmluvách, respektíve aj pri zmluvách, na základe ktorých sa vykonáva opakovaná konzultačná (prednášková) činnosť a vyplácajú autorské odmeny.

V prípade záujmu o bližšie informácie neváhajte sa obrátiť na autora článku alebo poradcov z daňového a právneho oddelenia EY.