Vaša sredstva, kapital in obvladovanje tveganj

Družinski model poslovanja povezuje strateške cilje družine in njeno sposobnostjo doseganja teh ciljev. Znotraj tega okvira morajo lastniki družinskega podjetja ugotoviti tudi, kako upravljati sredstva in zaščititi družinski kapital na način, ki bo zagotavlja učinkovitost delovanja, obvladovanje tveganj in ohranjanje družinskega premoženja za prihodnje generacije.

Najuspešnejše družine svoja sredstva uporabijo za optimizacijo stroškov in spodbujanje rasti.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

            DNK družinskega podjetništva: sredstva

Kaj lahko EY stori za vas

Z rastjo družinskega premoženja postane njegovo upravljanje vse bolj zapleteno, zato se mnoge družine odločijo za strokovno podporo in izboljšanje učinkovitosti delovanja z uporabo njim prilagojenih storitev družinske pisarne. Na začetku lahko to delo opravlja tajnica ustanovitelja ali nekaj zaposlenih, ki skrbijo za plačevanje računov, organizacijo potovanj in delno tudi za vodenje evidenc, sčasoma pa se lahko družina odloči za celovito družinsko pisarno, ki skrbi za upravljanje naložb in davkov, računovodstvo, poročanje, dobrodelne dejavnosti in izobraževanje naslednje generacije.

Drug pomemben izziv, s katerim se soočajo podjetniške družine, je obvladovanje tveganj, ki je prav tako lahko razlog za vzpostavitev družinske pisarne. Pri načrtovanju ukrepov za zaščito družinskih sredstev je pomembno, da imamo najprej dober pregled nad tveganji. Pogosto je treba pripraviti strategije za varovanje podatkov in zasebnosti, kibernetsko varnost, družbene medije in zagotavljanje varnosti družinskih članov ter vzpostaviti sisteme za obvladovanje finančnih, operativnih, davčnih in regulatornih tveganj. Priprava celovitega okvira za obvladovanje tveganj pomaga zaščititi tako družinski kapital kot zasebnost in ugled družine.

EY družinam nudi širok nabor storitev za zaščito družinskega kapitala. Družinam pomagamo vzpostaviti operativno in stroškovno učinkovite sisteme in procese za upravljanje premoženja na način, ki krepi družinske vrednote in spodbuja enotnost družine.

Glavna področja

Avtomatizacija poročanja, vodenja evidenc in dokumentacije izboljša učinkovitost in družini nudi bolj transparenten pregled sredstev in aktivnosti.

Skladnost s predpisi je ključnega pomena, zato je zelo pomembno, da je zagotovljena na učinkovit način , ki hkrati tudi ščiti dobrobit in zasebnost družine.

Hiter tehnološki razvoj nudi priložnosti za večjo učinkovitost delovanja, hkrati pa lahko prinaša pretrese trga in tveganja, zato mora biti to področje dobro upravljano.

Obvladovanje tveganj zajema številne aspekte. Gre za kompleksno področje, ki ga je treba previdno vplesti v splošno strategijo upravljanja družinskega premoženja.

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.