EY Družinska akademija

- Družinsko podjetništvo

EY Družinska akademija je namenjena lastnikom družinskih podjetij, njihovim naslednikom oziroma naslednji generaciji vodij, ki vstopajo v svet podjetništva in se spoznavajo s poslovnim svetom.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

Vse najboljše ideje, tradicije in mojstrovine se rodijo v družini. Vsa nespremenljiva načela gospodarske, pravne in družbene odgovornosti – do sebe, svoje družine, skupnosti in države – se oblikujejo v družini.

Neverjetne zgodbe velikih družin, ki so ustanovile najvplivnejša podjetja v družinski lasti, kot so Toyota, Samsung, Ford, L‘Oréal in Siemens, so dokaz velikanske moči in neskončnega potenciala družinskih podjetij. Velik del svetovnih izkušenj s tega področja izhaja tudi iz slovenskih podjetij – tako velikih, srednje velikih kot tudi majhnih družinskih podjetij, ki vsako leto, vsak dan in vsako minuto oblikujejo slovensko gospodarstvo. Vsa ta podjetja so uspešna, učinkovita in izjemno pomembna za razvoj države in oblikovanje prihodnosti za prihodnje generacije.

Dokumenti

Na žalost se veliko podjetij zaradi pomanjkanja strokovnega znanja s področja vodenja in zaradi posebnosti te vrste dejavnosti sooča z raznovrstnimi težavami.

EY Slovenija ponuja številne storitve podpre družinskim podjetjem pri vprašanjih nasledstva v kontekstu organizacijskih, davčnih, pravnih in drugih vidikov kot tudi pri drugih vidikih razvoja in (mednarodne) rasti. Storitve so ciljno usmerjene in prilagojene posameznem podjetju ter specifičnim zahtevam panoge v kateri deluje, z namenom podpore številnim generacijam v podjetju. Z lokalnim programom povezujemo ter predstavljamo slovenska družinska podjetja in jih povezujemo tudi v globalnem kontekstu - na posebnih dogodkih kot je EY nagrada odličnosti za družinska podjetja.

Ekipa strokovnjakov iz podjetja EY Slovenija in gostujočih predavateljev ponuja poseben program usposabljanja za predstavnike majhnih in srednje velikih družinskih podjetij v Sloveniji. Zaradi izkušenj, ki smo jih pridobili z večletnim sodelovanjem z družinskimi podjetji, smo opredelili ključne dejavnike uspeha za razvoj takšnih podjetij na začetnih stopnjah. Z združevanjem teh dejavnikov smo oblikovali smernice za usposabljanje, ki bodo družinskim podjetjem omogočile, da bodo rasla in dosegala stabilen poslovni izid, ustvarila učinkovito poslovno kulturo, upravljala družinsko premoženje in zgradila dolgoročno družinsko dediščino.

Program Družinske akademije

Prijavite se lahko na celotno izobraževanje ali posamezen modul

 • Korporativno upravljanje in načrtovanje nasledstva

  1 .1. Korporativno upravljanje družinskega podjetja

  • Evolucija upravljanja v družinskem podjetju
  • Pridobivanje in razvoj vodilnih kadrov
  • Namen in pomen Družinske ustave
  • Družbeniški sporazum
  • Poslanstvo (purpose) družinskega podjetja kot temelj identitete

  1.2. Načrtovanje nasledstva

  • Zaposlovanje družinskih članov
  • Načrtovanje razvoja in usposabljanja naslednjih generacij
  • EY Next Gen lokalni/globalni program
 • Zaposlovanje, razvoj in zadrževanje zaposlenih v družinskem podjetju

  • Načrtno ustvarjanje podobe zaželenega delodajalca (Employer Branding)
  • Pomen kvalitetnega uvajalnega programa (Onboarding program)
  • Pomen dobrega Priročnika za zaposlene
  • Novosti na področju spremljanja uspešnosti
  • Komunikacija v ekipah
 • Upravljanje z davčnimi tveganji in davčna optimizacija

  • Osebna obdavčitev lastnika podjetja - dohodki iz dela in iz kapitala
  • Pomembnost posrednih davkov na uspešno poslovanje z osnovami DDV 
  • Vpliv poslovnih in neposlovnih dogodkov na obdavčitev dobička družinskega podjetja
 • Finančna funkcija v družinskem podjetju

  Možnost osnovnega ali naprednega modula

  1 .1. Finance za nefinančnike in za naslednjo generacijo vodij v podjetju

  • ABC financ v podjetju za bodoče vodje
  • Spremljanje finančnih in nefinančnih kazalnikov poslovanja
  • Razumevanje ključnih računovodskih poročil pomembnih za odločanje poslovodstva
  • Analiza in spremljanje denarnih tokov in historična primerjava
  • Finančno načrtovanje in nadzorovanje prihodnjega poslovanja

  1.2. Napredna možnost - Finance za finančnike in za finančno pismeno naslednjo generacijo vodij v podjetju

  • Spremljanje finančnih in nefinančnih kazalnikov poslovanja
  • Razumevanje ključnih računovodskih poročil pomembnih za odločanje poslovodstva
  • Analiza in spremljanje denarnih tokov in historična primerjava
  • Finančno načrtovanje in nadzorovanje prihodnjega poslovanja
 • Strategija in načrtovanje v družinskem podjetju

  • Pomen strategije in vizije
  • Učinkovitost ključnih poslovnih procesov pri razvoju in rasti družinskega podjetja
  • Design Thinking
  • Growth Navigator™ – demonstracija
 • Financiranje in izstopne strategije

  • Kdaj in kako razmišljati o vrednotenju podjetja
  • Kako učinkovito komunicirati z banko
  • Razmislek o strateških povezavah: sklad/strateški partner 
  • Kako kupim /prodam podjetje

Več o programu Družinske akademije lahko preberete v spodnji brošuri.

Dokumenti

Stopite v stik z nami

Bi radi izvedeli več? Stopite v stik z nami.