7. nov. 2014
Roto, d.o.o.

Roto d.o.o.

Avtor/ica Mojca Emeršič

EY Slovenija, Associate Director, vodja svetovanja družinskim podjetjem

Mojca občuduje inovativnost in verjame v moč podjetniške Slovenije. Zanima jo izmenjava znanj in izkušenj ter vzpostavljanje pristnih odnosov s slovenskimi družinskimi podjetji.

7. nov. 2014
Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

 

Zveč kot 4000 izdelki, letno predelavo preko treh milijonov kilogramov polimerov, proizvodnjo v štirih državah in izvozom na dvainpetdeset trgov sveta spada podjetje ROTO med vodilna svetovna podjetja po tehnologiji rotomolding. Mednarodno podjetje, ki je pionir na področju proizvodnje polietilenskih izdelkov v Evropi, beleži nenehno rast letnih prihodkov, kar je rezultat neprestanega razvoja izdelkov, vlaganja v sodobne proizvodne zmogljivosti ter uspešne prodaje na vseh kontinentih. 

Zgodovina obrtništva Pavlinjek sega v leto 1949, ko so v Murski Soboti proizvajali kmetijske stroje in opravljali ključavničarske dejavnosti. Leta 1974 je Štefan Pavlinjek odprl obrtniško delavnico Kovinoplastika Pavlinjek. Dejavnost, s katero so se ukvarjali, je bila izdelava plastičnih izdelkov po tehnologiji rotomoldinga in termoformiranja. V osemdesetil letih je podjetje začelo proizvajati posode za kmetijstvo in kmetijsko mehanizacijo, leta 1989 pa se je preselilo v Černelavce, obrtništvo pa se je prelevilo podjetje ROTO. Dobrih dvanajst let kasneje se je s prevzemi podobnih konkurenčnih podjetij preoblikovalo v holding družbo. 

Leto 2008 je bilo ključno za vstop na tuje trge. Prodajo so globalizirali, prodajna mreža pa se je razširila po vsem svetu. Le dve leti kasneje je podjetje zgradilo novo tovarno v Makedoniji, v letu 2011 pa so z novo proizvodno halo pomembno razširili kapacitete. Trenutno so njihovi največji kupci med drugim vodilna multinacionalna podjetja, ki proizvajajo motocikle, kmetijsko mehanizacijo in plovila (KTM, KRONE, LASER itn.).

 

Naša tradicija sega v leto 1949 in je ena najdaljših tradicij družinskih podjetij v našem okolju in v tej panogi.
Štefan Pavlinjek,
lastnik in direktor

Dokumenti

  • Prenesite knjigo Družinsko podjetništvo Slovenija 2014

Vrednote in razvoj

Skupino ROTO sestavlja deset družb s proizvodnjo v štirih evropskih državah. Že več kot stirideset let so prisotni na domačem in tujem tržišču kot uspešen proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas ter zanesljiv poslovni partner. V podjetju poudarjajo, da veliko vlagajo v izobraževanje in razvoj lastnega know-howja. Dve pomembni vrednoti, ki jima dosledno sledijo sta znanje in kompetence. Z lastnim razvojnim oddelkom, ki šteje dvajset ljudi, proizvodnjo iz leta v leto širijo. Razvijajo številne nove izdelke, v povprečju tudi po dva nova na teden. Aktivni so tudi širše, odgovornost pa čutijo tudi do okolja. 

Prav zato, ker veliko vlagajo v inovativnost, ambicioznost, vztrajnost, zanesljivost in zaupanje, je podjetje tako uspešno. Nič čudnega torej, da vrednote, za katerimi stojijo v podjetju, v celoti sestavljajo ime ROTO. »Razvoj in inovativnost, Osredotočenost, entuziazem, pozitivna energija, vizionarski pogled, ki ceni tradicijo, Tehnična dovršenost, učinkovitost, varnost in fleksibilnost v proizvodnji ter Okolju prijazni izdelki,« jih med pogovorom našteje Pavlinjekova hči Nuša, ki je v podjetju odgovorna za prodajo in marketing proizvodov Roto. Tudi izobrazbena struktura v podjetju kaže na intenzivno vlaganje v izobraževanje zaposlenih. Leta 2002 so ustanovili ROTO Akademijo, ki je namenjena izobraževanju zaposlenih v podjetju. 

Njene najpomembnejše aktivnosti so organizacija marketinško-razvojnih konferenc, številnih seminarjev ter delavnic v skupni ROTO, na katerih predavajo priznani domači in tuji strokovnjaki. Velik vložek v izobraževanje potrjuje tudi dvakratna uvrstitev med TOP 10 slovenskih podjetij v izobraževanju. Poleg omenjenega priznanja je podjetje prejelo tudi nagrado za izjemne gospodarske dosežke pri GZS, nagrado gradbenega instituta Slovenije ZRMK, nagrado za okoljsko partnerstvo GV, znak gostoljubnosti, znak kakovosti v graditeljstvu in številna druga priznanja in nagrade.

Domači in tuji trgi

Skupina podjetij ROTO je ustvarila v letu 2013 kar 36,3 milijonov evrov prihodkov in zaposlovala preko 250 ljudi. V Rotu zaposlene, katerih povprečna starost je šestintrideset let, izbirajo na podlagi izobrazbe in njihovih osebnostnih vrlin, pri čemer močno spodbujajo notranje podjetništvo, saj so nekateri zaposleni v podjetju udeleženi kot partnerji oziroma solastniki. Prepričani so, da družinska podjetja poslovnim partnerjem vlivajo zaupanje: »Tukaj ne gre le za našo ožjo družino, ki je zaposlena v skupini, temveč so naša širša družina vsi zaposleni. Zato smo do vseh enako odgovorni.« Čeprav družinski člani, morajo kot solastniki imeti odgovoren odnos do lastnine, strategija poslovanja pa je dolgoročna. 

Nuša poudarja, da je šlo pri obeh z bratom Matjažem nekako za povsem naravno nadaljevanje tradicije in da je bilo njuno sodelovanje v podjetju nekaj samoumevnega. Štefan Pavlinjek ponosno dodaja: »Naša tradicija sega v leto 1949 in je ena najdaljših tradicij družinskih podjetij v našem okolju in v tej panogi. Že moj oče je začel dejavnost v majhni delavnici in tako sem odraščal v poslovnem okolju. Spoznaval sem stranke in se učil podjetništva. Pri nas skrbimo za prenos tradicije na naslednje generacije, moja želja pa je vedno bila vzpodbuditi veselje do dela in ustvarjanja. Ker sta otroka kazala zanimanje za podjetniški svet, sem ju povsem spontano vpeljal vanj.«

Med osebnim in službenim

In prav zato, ker gre za podjetje velikega obsega, ki temelji na tradiciji, je odgovornost, kot pravijo, zelo velika. »In ne le odgovornost do zaposlenih, temveč tudi do kupcev, lokalne skupnosti in do dobaviteljev. Prav tako skrbimo za dobro ime podjetja in pozicijo blagovne znamke.« 

Ker je vsak podjetnik s poslom povezan štiriindvajset ur na dan, je v družinskih podjetjih včasih težko ločiti poslovno in zasebno življenje. »Podjetništvo je način življenja in zato je toliko bolj pomembno, da družinski člani to razumejo in nas spodbujajo,« pove Nuša, ki razkrije, kako v njihovi družini postavljajo ločnico med osebnim in službenim ter delom in prostim časom. »Nevarnost tovrstnega podjetja je, da včasih prevladuje čustvena komponenta in ne ekonomsko racionalna. Prednost prenosa in nadaljevanje posla je ta, da družinski člani odraščajo v podjetju, ga bolje poznajo in se odločajo na podlagi verodostojnih podatkov in z večjo odgovornostjo.« Pri Pavlinjekovih ne le dobre poslovne odločitve, temveč poslovanje za dolgoročni obstoj načrtujejo tako, da vzgajajo že četrto generacijo v podjetniškem duhu: »Pomembno je, da jim vzgojimo prave vrednote, odgovornost do podjetja in družine.«

Kakovost in prihodnost

»Konkurenčne prednosti skupine Roto izvirajo iz fleksibilnosti, inovativnem trženju in kakovostni tehnični podpori kupcu. Na trgu zapolnjujemo tržne vrzeli, ki v fazi rasti življenjskega ciklusa izdelka prenehajo v izdelke za masovno proizvodnjo. Dodano vrednost izdelkom povečujemo z njihovim funkcionalnim oblikovanjem, uporabo inteligentnih materialov in sodobne tehnologije proizvodnje, kakovostno izdelavo in poprodajnimi storitvami. Izdelki predstavljajo celovito rešitev problemov kupcev.« razložijo Pavlinjekovi in dodajajo, da na prihodnost gledajo zelo pozitivno: »Vedno smo rasli korak za korakom. Iz malega je zraslo veliko. Vsak korak spoštujemo in cenimo, ker vemo, da je bil težek in je zahteval veliko napora, angažiranja in znanja. Zato se zavedamo, da moramo v prihodnje stopiti le korak naprej in nikoli nazaj.« Na obdobje krize so dobro pripravljeni, saj so ves čas vlagali v razvoj in iskanje novih trgov. Svoje izdelke izvažajo vse od Japonske pa do Amerike. »Ker naslednje generacije ne bodo ločile domačih, lokalnih in globalnih tujih trgov, jih tudi mi že nekaj časa ne ločimo več. Naš dolgoročni cilj je predvsem usmerjenost v tujino. Nenehno pa se pilimo v profesionalnosti, visoki tehnologiji in notranji organizaciji ter ves čas žagamo nove trge,« še povesta oče in hči.

Štefan Pavlinjek, lastnik in direktor
Ime podjetja: Roto d.o.o.
Število zaposlenih (2013): 250
Prihodki (2013): 36,3 milijona evrov

 

Intervjuvanec:

Štefan Pavlinjek, lastnik in direktor

Povzetek

Roto v petih besedah: »Mednarodno, zanesljivo, inovativno, okolju prijazno, družinsko.«

O članku

Avtor/ica Mojca Emeršič

EY Slovenija, Associate Director, vodja svetovanja družinskim podjetjem

Mojca občuduje inovativnost in verjame v moč podjetniške Slovenije. Zanima jo izmenjava znanj in izkušenj ter vzpostavljanje pristnih odnosov s slovenskimi družinskimi podjetji.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo