Vaše podjetje, rast in inovacije

Ohranjanje rasti in dobičkonosnosti družinskih podjetij postaja vse večji izziv, med drugim tudi zaradi hitrih sprememb na trgih, ki jih povzročajo nove tehnologije in inovacije. Rast podjetja postane še pomembnejša, ko se družina začne širiti in se dobiček začne deliti med vse več družinskih članov.

Najuspešnejše družine se s tem problemom soočijo s strategijo rasti, ki upošteva tako širše zmožnosti podjetja kot spremembe znotraj družine.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

      DNK družinskega podjetništva: podjetje

Kaj lahko EY stori za vas

Rast in inovativnost sta ključnega pomena za dolgoročen uspeh družinskih podjetij, vendar številnim podjetjem povzročata težave. Mnoge kulture poznajo izraz "od reveža do reveža v treh generacijah" in res je, da le okrog 3 % družinskih podjetij preživijo dlje kot do lastništva tretje generacije.

Družinska podjetja so podvržena enakim pritiskom kot vsa ostala podjetja, na primer vse večji konkurenci, spremenljivim gospodarskim pogojem, tehnološkemu napredku ter političnim in regulatornim tveganjem. Poleg teh pa na družinska podjetja vplivajo tudi povsem edinstveni dejavniki, ki lahko zavrejo njihovo rast in inovativnost.

Eden od izzivov družinskih podjetij je spodbujanje in ohranjanje podjetniškega duha v vsaki naslednji generaciji družinskih članov. To je ključni dejavnik, brez katerega podjetje stagnira in brez katerega se družinsko premoženje sčasoma začne zmanjševati. Drugi izziv je iskanje ravnovesja med potrebo po rasti in željo lastnikov po prihodku in kapitalu. Z naraščanjem števila družinskih lastnikov se lahko zgodi, da se dobiček, s katerim bi lahko financirali rast podjetja, porabi za finančne potrebe družinskih članov. Povsem ločen izziv pa je, kako družinskim članom omogočiti, da prispevajo k poslovnemu uspehu družinskega podjetja, in jih spodboditi k sodelovanju.

EY že dolga leta sodeluje z družinskimi podjetji, ki jih podpira pri doseganju ciljev ter premagovanju tako zunanjih kot notranjih izzivov.

Glavna področja (Okvir EY 7 Drivers of Growth)

Na podlagi naših izkušenj, vpogledov, globalnih podatkov in poznavanja sektorjev smo razvili okvir EY 7 Drivers of Growth (7 gonilnkov rasti), ki spodbuja rast in inovativnost podjetij.

Okvir zajema 7 glavnih področij:

 • Stranke
 • Zaposleni, obnašanje in kultura podjetja
 • Digitalizacija, tehnologija in analitika
 • Poslovanje
 • Financiranje in finance
 • Transakcije in zavezništva
 • Tveganja

Vsako od teh področij je del okvirja, ki družinskim podjetjem pomaga, da svoje zmožnosti prilagodijo izbrani strategiji rasti. Z osredotočanjem na teh 7 področij in z razvojem širokega nabora zmožnosti lahko družinska podjetja dosežejo hitro in trajnostno rast.

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.