Vaše podjetje, rast in inovacije

Ko začnejo družine dobiček deliti med več družinskih članov, postaneta trajnostna rast in dobičkonosnost podjetja še pomembnejši. Družine, ki podjetniško žilico ohranjajo živo, lahko vzgojijo ambiciozne vodje, ki o podjetju razmišljajo drugače in znajo načrtovati uspešne strategije za rast podjetja.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

            DNK družinskega podjetništva: podjetje

Rast in inovacije

Družinska podjetja so lahko inovativna, kadar ostajajo zvesta svoji podjetniški naravi, se proaktivno odzivajo na spremembe in aktivno delujejo na področju raziskav in razvoja.

Strategija za rast družinskega podjetja bi morala zajemati tudi prihajajoče generacije in jih spodbuditi, da podajo svoje ideje o področjih, na katera bi se podjetje prek inovacij ali prevzemov lahko razširilo v prihodnosti. Tak pristop podjetju omogoča, da ustvari portfelj, na katerega je družina manj čustveno navezana kot na prvotno družinsko podjetje.

Upravljanje kapitala

Uspešna družinska podjetja razumejo, da na njihovo kapitalsko strategijo vplivajo različni makroekonomski dejavniki in disruptivne sile. Načrt upravljanja kapitala — sem spada upravljanje kapitala, izvajanje transakcij in sprejemanje operativnih in strateških odločitev z uporabo finančnih orodij za podjetja — ki je dovolj prožen, da se lahko odzove na tovrstne izzive, pomeni dodano vrednost za podjetje in pomaga spodbujati rast.

Digitalna preobrazba

Digitalizacija podjetja ni več le ena od možnost — je edina možnost. Družinska podjetja včasih predolgo vztrajajo pri tradiciji in stvari počnejo tako, kot so jih počela od nekdaj. Če se želijo izogniti odporu do sprememb, je ključnega pomena, da v svoje vrste sprejmejo ljudi z drugačnimi perspektivami in novimi idejami. Ti novi zaposleni so lahko družinski člani ali pa pridejo od zunaj.

Zaposleni

Družinska podjetja izkušene menedžerje pogosto iščejo v širši poslovni skupnosti, saj s sabo prinašajo nove sposobnosti in nove poglede ter znajo spodbuditi pozitivne spremembe. Ker družinska podjetja niso omejena z interesi delničarjev, lahko zaposlene motivirajo s kombinacijo finančnih, materialnih in čustvenih spodbud. Delitev dobička podjetja, tako na formalni kot neformalni ravni, pomaga zgraditi dolgoročne odnose in spodbuja zvestobo zaposlenih.

Uspešne družine imajo skupno poslanstvo in vrednote, ki jim pomagajo opredeliti prioritete družine in podjetja. Pripravijo načrt, ki jim pomaga pri sprejemanju odločitev, in imajo močan upravljavski okvir, ki družinskim članom pomaga premagati medsebojne razlike na način, ki ohranja povezanost družine in ne ogroža prihodnosti podjetja.

EY 7 Drivers of Growth

EY 7 Drivers of Growth je preverjen in zaupanja vreden program, ki temelji na modrosti tisočih hitro rastočih podjetij. Vaše podjetje vam lahko pomagamo videti v novi luči in vas usmerjamo na poti do uspeha.

Preberite več

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.