Vaše družinsko življenje in zapuščina

Z rastjo družine in vse bolj kompleksnimi odnosi med družinskimi člani se morajo podjetja soočiti s pomembnim izzivom: uspešnim načrtovanjem nasledstva in vzpostavitvijo upravljavskega okvirja, ki omogoča sprejemanje najboljši odločitev za dolgotrajen uspeh.

Najuspešnejše družine razumejo, da je načrtovanje nasledstva stalen proces, ki pomaga ohranjati družinski kapital in dobrobit družine, zagotavlja vključenost vseh generacij in postavlja ogrodje za uspešno upravljanje družinskega podjetja danes in v prihodnje.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

            DNK družinskega podjetja: družina

Kaj lahko EY stori za vas

Glavni razlog, da večina družinskih podjetij ne preživi dlje od lastništva tretje generacije, je razpad družinskih vezi. Obvladovanje sporov je izziv, s katerimi se prej ali slej sooči vsaka družina, zato je pomembno, da se vzpostavi upravljavski okvir, ki družinskim članom pomaga obvladovati težave in morebitne spore razrešiti na način, ki ne ogroža enotnosti družine prihodnosti podjetja.

Načrtovanje nasledstva je lahko težka naloga, saj od lastnikov zahteva, da razmislijo o spremembah, upokojitvi in lastni minljivosti. Družine, ki tradicijo uspešno prenašajo na naslednje generacije, nasledstva ne prepustijo naključju. Zavestno se odločijo za naložbo v družino. Tako lahko naslednjo generacijo pripravijo na priložnosti in odgovornosti, ki jih prinaša upravljanje večjega premoženja, in s skupnim poslanstvom in vrednotami ohranijo enotnost družine.

Z naložbami v družino se v družinskem podjetju odpre več možnosti nasledstva. Še bolj pomembno pa je, da s tem preprečimo poslabšanje družinskih odnosov, kar bi lahko privedlo do prodaje družinskega podjetja kot edine možnosti.

EY lahko v vlogi neodvisnega, zaupanja vrednega svetovalca družini svetuje in jo vodi pri načrtovanju nasledstva ter poskrbi, da proces zajema konstruktivno diskusijo o vseh družinskih zadevah.

Glavna področja

Štiri glavna področja, na katera se osredotočimo pri načrtovanju nasledstva, so vodstvo, lastništvo, tradicija in vrednote ter družinsko premoženje.

Načrtovanja vodenja vključuje vse pomembnejše vidike, na primer kdo bo vodil družinsko podjetje, kdo bo določil naslednike in kako se lahko člani družine vključijo v delovanje podjetja.

Na področju lastništva so najpomembnejša vprašanja kdo bo lastnik podjetja, kako bo lastništvo strukturirano, kako bo strukturirano upravljanje in kaj bo prinesel izstop iz lastniške strukture.  

Družina mora opredeliti svojo tradicijo in vrednote ter način za njihovo ohranitev, določiti mora načine za obvladovanje sporov in ostale podporne elemente za nemoten prenos nasledstva.

Kar se tiče družinskega premoženja, mora družina določiti, kako bo z njim upravljala, ga prenesla na naslednjo generacijo in kako ga bo zavarovala.

Prav tako pomembno je, da naslednja generacija, ki predstavlja potencialne naslednike, razvije občutek za družinske vrednote in zanimanje za družinsko podjetje.

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.