Vaše vrednote in poslanstvo

V družinskih podjetjih so davčna, pravna in finančna vprašanja pogosto prepletena s povsem osebnimi cilji in vrednotami. Skupne družinske vrednote, ki se prenašajo na naslednje generacije in ohranjajo družinsko tradicijo, so ključnega pomena za uspeh večgeneracijskih družinskih podjetij.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

            DNK model za družinska podjetja - vrednote

Povezanost

Konflikti med družinskimi člani glede razporejanja denarja in moči lahko negativno vplivajo na rutino upravljanja družinskih podjetij. Pogost vir nesoglasij je tudi to, da imajo posamezne generacije različne cilje. 

V družina, ki delijo skupne vrednote, se cilji podjetja ujemajo s temeljnimi načeli družine, kar predstavlja veliko prednost.

Poslanstvo

Poslanstvo je lepilo, ki družinska podjetja drži skupaj. Pomaga graditi družinsko zgodovino in zgodbo, ki pritegne naslednje generacije, da se pridružijo samemu podjetju ali drugim družinskim dejavnostim, na primer dobrodelnosti, družinski pisarni ali upravljanju naložb. 

Poslanstvo ima ključno vlogo pri upravljanju pričakovanj in postavljanju načel, ki družinske člane vodijo pri medosebnih odnosih, tako v okviru družinskega podjetja kot zunaj njega.

Skupnost

Družinska podjetja imajo dolgoročno vizijo, zato skrbijo za skupnosto, v katerih delujejo. Za svoje zaposlene skrbijo s pravičnimi plačami, zavezanostjo njihovi varnosti in usposabljanju ter s štipendijami. Zaposlene na vodilnih mestih spodbujajo, da sodelujejo v upravah neprofitnih organizacij. Tako gradijo družinsko tradicijo in nadgrajujejo sistem vrednot, ki so ga postavili ustanovitelji. 

Upravljanje

Najuspešnejšim družinam je skupno to, da so vzpostavile podporni upravljavski okvir, ki vključuje družinsko ustavo ter opredeljuje skupno družinsko poslanstvo in vrednote, s čimer nudi podporo posameznim družinskim enotam in ohranja družinsko tradicijo iz generacije v generacijo.

Učinkovito družinsko upravljanje pogosto zahteva organizacijsko prenovo. Ta zajema preoblikovanje strukture podjetja ter vlog menedžerjev in zaposlenih v podjetju v skladu s poslanstvom in dolgoročno vizijo družine. Največji izziv je temeljne organizacijske spremembe izvesti na način, ki ne vznemiri članov družine.

Uspešne družine imajo skupno poslanstvo in vrednote, ki jim pomagajo opredeliti prioritete družine in podjetja. Pripravijo načrt, ki jim pomaga pri sprejemanju odločitev, in imajo močan upravljavski okvir, ki družinskim članom pomaga premagati medsebojne razlike na način, ki ohranja povezanost družine in ne ogroža prihodnosti podjetja.

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.