Vaše vrednote in poslanstvo

Temelj uspešnih večgeneracijskih družinskih podjetij so skupno poslanstvo in vrednote, ki iz roda v rod ohranjajo družinsko tradicijo. Družinske vrednote so temelj za ohranjanje enotnosti med družinskimi člani. Prav tako so ključnega pomena pri upravljanju pričakovanj in določanju načel, ki vodijo medosebne interakcije družinskih članov tako v okviru družinskega podjetja kot izven njega.

Najuspešnejšim družinam je skupno to, da imajo vzpostavljen podporni upravljavski okvir, ki vključuje družinsko ustavo in opredeljuje skupno družinsko poslanstvo in vrednote, s čimer nudi podporo posameznim družinskim enotam in ohranja družinsko tradicijo iz generacije v generacijo.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

            Družinsko podjetništvo - DNK vrednot

Kaj lahko EY stori za vas

Raziskave kažejo, da večina družinskih podjetij razpade po prevzemu tretje generacije, in sicer predvsem zaradi pomanjkanja poslanstva. Mnoge družine to poslanstvo - ki ga pogosto opisujejo kot "lepilo", ki družino drži skupaj - najdejo v družinskem podjetju. Podjetje postane pomemben del družinske identitete in vsaka naslednja generacija je vzgojena v podjetniški tradiciji.

Ko družinska podjetja rastejo, postajajo bolj kompleksna in soočiti se morajo z dejstvom, da vse več družinskih članov ni več neposredno povezanih s podjetjem. To pomeni, da vse težje ohranjajo zanimanje prihodnjih generacij. Še večji problem pa nastopi, če se družina odloči prodati podjetje, saj mora v luči te spremembe ponovno definirati svoje poslanstvo. V takih primeru se družine pogosto odločijo postati bolj dejavne v skupnosti, se posvetijo dobrodelnosti, ustanovijo družinsko pisarno ali pa novo družinsko podjetje.

EY sodeluje s 75 % najuspešnejših družin po vsem svetu. Družinam pomagamo definirati njihove vrednote in poslanstvo, da lahko prek vseh prihajajočih generacij ohranijo družinsko enotnost. Nudimo številne storitve, od pomoči pri dokumentaciji družinske tradicije in pripravi družinske ustave do podpore pri razvijanju upravljalskega okvirja, ki ustreza posamezni družini.

Glavna področja

Družinam pomagamo definirati in v družinsko ustavo zapisati njihovo vizijo, poslanstvo in vrednote, kar ključno pripomore k grajenju povezane večgeneracijske družinske enote.

Strateški načrt, ki temelji na vrednotah družine in upošteva specifične okoliščine, je nujno orodje, ki družinskim podjetjem pomaga, da se soočijo z izzivi in dosežejo dolgoročen uspeh.

Poslanstvo in vrednote mnogih družin temeljijo na dobrodelnosti in investiranju v napredek celotnega človeštva, kar lahko postane ključen dejavnik pri ohranjaju zavzetosti in zainteresiranosti prihodnjih generaciji.

Družbena odgovornost je pogosto temeljni kamen družinskih podjetij. Kaže se kot skrb za zaposlene in skupnost ter pomembno vpliva na družinske vrednote, kulturo in tradicijo. 

Močan upravljavski okvir je eden od najpomembnejših gradnikov večgeneracijskega uspeha. Zajemati mora tri glavna področja - družino, podjetje in premoženje - ter določati povezave med njimi.

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.