4 minutno branje 31. mar. 2021

      Ženska s slušalkami

Kako se prioritete podjetij spreminjajo v pričakovanju sprememb po pandemiji

Avtor/ica Peter Bos

EY Global 7 Drivers of Growth Leader

Svetovalec ambicioznim. Vodjem hitro rastočih podjetij pomaga pospešiti in ohraniti rast.

4 minutno branje 31. mar. 2021
Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

Izvršni direktorji, lastniki in ustanovitelji zasebnih podjetji poskušajo preoblikovati svoje strategije da bi zagotovili rast po pandemiji. Spremembe njihovih prioritet odsevajo novo resničnost, v kateri živimo.

Tri pomembna vprašanja:
 • Kako disrupcija skoraj vseh aspektov poslovanja v vseh sektorjih vpliva na spremembe prioritet zasebnih podjetij?
 • Kaj spremenjene prioritete pomenijo za ambicije zasebnih podjetji po rasti?
 • Kako lahko zagotovite, da bo vaše podjetje preživelo v prihodnosti?

Če bi vodje podjetij pred dobrim letom vprašali, kateri so najpomembnejši disruptivni dejavniki, ki se kažejo na obzorju, bi verjetno našteli umetno inteligenco, razhajanja sektorjev, nove igralce na trgu in geopolitiko. To so bili prihajajoče motnje, ki so jih ekipe EY Private zasledile med stalnim sodelovanjem s tisočimi CEO-ji, lastniki in ustanovitelji zasebnih podjetij po vsem svetu. Z gotovostjo lahko trdimo, da na ta seznam nihče ne bi vključil svetovne pandemije, vendar je covid-19 praktično čez noč postal največji dejavnik disrupcije na skoraj vseh področjih poslovanja v vseh sektorjih.

Vodje, ki zdaj načrtujejo prihodnje okrevanje, se morajo soočiti s spremenjenimi pričakovanji strank, pogosto še vedno krhkimi dobavnimi verigami in novimi načini dela. Želeli smo razumeti, kako se njihove prioritete spreminjajo in kaj to pomeni za njihove želje po rasti.

Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili med tesnim sodelovanjem z zasebnimi podjetji po vsem svetu, in s pomočjo analize podatkov EY orodja 7 Drivers of Growth, je EY Private analiziral 450 načrtov za rast, ki so jih podjetja in podjetniki pripravili v šestih mesecih pred pandemijo, in jih primerjal z 250 načrti za rast, ki so bili pripravljeni v zadnjih šestih mesecih. O podjetjih, ki se poskušajo prilagoditi, transformirati in uspeti v gospodarstvu po pandemiji, smo izvedeli naslednje:

5 najpomembnejših prioritet pred covidom-19

Pred pandemijo so vodilni v podjetjih na lestvico petih najpomembnejših priotet uvrstili naslednja: 

 1. Vzpostavitev konsistentne uporabniške izkušnje skozi celotno uporabniško potovanje
 2. Uskladitev upravljanja in nagrajevanja uspešnosti s poslovno strategijo
 3. Razvoj ali izboljšanje digitalne marketinške strategije 
 4. Usklajevanje zahtev po sredstvih s prihodnjimi poslovnimi cilji podjetja (predvsem, vendar ne izključno, v povezavi z digitalnimi spretnostmi)  
 5. Izboljšanje zmožnosti analize podatkov

 

Pred covidom-19 so bile te prioritete v ospredju z namenom zelo ambicioznega pospeševanja rasti s ciljem podvojitve ali celo potrojitve velikosti podjetja v prihodnjih nekaj letih.

Mnoga podjetja imajo uporabniško izkušnjo, digitalno strategijo in rast še vedno postavljajo v ospredje, vendar zaposleni na vodilnih mestih o teh konceptih zdaj razmišljajo na podlagi novega razumevanja prioritet, ki bodo vodile do želenih rezultatov.

Ohranjanje neprekinjenega poslovanja in nove priložnosti narekujejo nove prioritete

Pandemija večino podjetji postavlja pred stalno spreminjajoče se izzive: najprej okrevanje po fazi, v kateri je bila najpomembnejša prioriteta ohranitev poslovanja, ki so mu sledili bolj dolgoročni ukrepi za prilagoditev novim okoliščinam, grajenje odpornosti podjetja in odpiranje novim poslovnim priložnostim. 

To pomeni, da se misli mnogih vodij podjetij vrtijo predvsem okrog preoblikovanja prihodnosti podjetja in krepitve odpornosti, kar na lestvico glavnih prioritet zasebnih podjetij postavlja nova področja. Na prvi pogled se morda zdi, da so nekatere prioritete enake kot v pred-covidnem času, vendar so vsa področja zaradi novih okoliščin pridobila nove dimenzije.

Glavnih 5 prioritet danes:

1. Usklajevanje potreb po virih s prihodnjimi poslovnimi cilji

Usklajevanje virov in ciljev poslovanja se je premaknilo na prvo mesto med prioritetami in zdaj odseva nove pogoje poslovanja. Zasebna podjetja na splošno spadajo v eno od dveh skupin: tista, ki jih je kriza močno prizadela in za katere usklajevanje potreb po virih pomeni kombinacijo prestrukturiranja, reorganizacije ali celo zmanjšanja, in tista, ki so se prilagodila novim modelom poslovanja, kar je spremenilo njihove potrebe po virih, spretnostih in kompetencah. Za obe skupini pa je okrepitev digitalnih kompetenc postala še pomembnejša kot pred pandemijo.

2. Vključenost kadrovskega načrta v korporativno strategijo

Najpomembnejša lekcija, ki jo je pandemija prinesla podjetniškemu svetu, je pomen odpornosti podjetja za doseganje trajnostne rasti. In čeprav so digitalna transformacija, bolj privlačne izjave o vrednotah, izboljšana zvestoba strank in upravljanje tveganj pomembni dejavniki odpornosti podjetja, je postalo jasno, da so najpomembnejši element zaposleni v podjetju. Ni torej presenetljivo, da je priprava kadrovskega načrta, ki zaposlene postavi v center podjetja in poslovne strategije, postala pomembna prioriteta. To je vodje ponovno spodbudilo, da se osredotočijo na grajenje podjetja z jasnim in močnim poslanstvom, na ohranjanje in razvoj nadarjenih zaposlenih, implementacijo novih modelov dela in načrtovanja delovne sile, izboljšanje prilagodljivosti in vpeljavo kulture stalnih povratnih informacij. Naša analiza je razkrila tudi, da med iniciativami za zaposlene najhitreje rastejo iniciative za (i) zagotavljanje javnega nagrajevanje inovacij in (ii) razvoj jasnih načrtov nasledstva na vodstvenih položajih.

3. Hitre inovacije izdelkov/storitev

Pandemija je spremenila pričakovanja potrošnikov, kar se odraža v dramatičnem poskoku spletnega nakupovanja, dela od doma in drugih dejavnikov, ob tem pa potrošniki vse več pozornosti namenjajo tudi trajnostni naravnanosti. Podjetniško usmerjena zasebna podjetja so vedno spodbujala inovativnost na področju razvoja izdelkov in storitev, vendar se danes vodje podjetij bolj kot kadarkoli prej trudijo razumeti posledice spreminjajočih se potreb potrošnikov in ustrezno prilagoditi svoj nabor izdelkov in storitev.

Pandemija je razkrila, da se nekatera podjetja zelo uspešno prilagajajo hitro spreminjajočim se zahtevam. Nekatera kozmetična podjetja so na primer začela proizvajati razkužila za roke, modna podjetja so začela izdelovati maske in proizvodna podjetja so svoje delovanje prilagodila izdelovanju ventilatorjev. Nekatere od teh prilagoditev so kratkoročne oziroma se osredotočajo na čim boljši izkoristek kratkoročnih priložnosti, druge pa odsevajo bolj temeljne premike potreb na trgu. Vodje podjetji morajo znati določiti, katere inovacije na področju izdelkov/storitev so potrebne za uspeh v svetu po pandemiji. 

4. Analiza podatkov

Tudi analiza podatkov je ena od prioritet, ki so se ohranile iz časa pred pandemijo, vendar je v zadnjih nekaj mesecih močno narasel občutek nujnosti, zaznavanje vpliva izboljšanih zmogljivosti podatkovne analize pa se je povečalo.

Zasebna podjetja, ki so videla, kako ekstremno je pandemija vplivala na pričakovanja strank, zdaj med prioritete postavljajo prediktivno analziranje podatkov in celo analiziranje podatkov v resničnem času, s katerim lahko pravočasno zaznajo spremembe v vzorcu nakupovanja, obnašanja in zadovoljstva strank.

Razvoj boljših zmogljivosti analize tako internih kot eksternih podatkov je se torej premaknil višje na seznamu prioritet vodji podjetij.

5. Iskanje zavezništev, ki omogočajo večji obseg poslovanja in/ali izboljšajo prihodek in dobičkonosnost

Novo področje na seznamu prioritet je grajenje strateških partnerstev in zavezništev. Najuspešnejši podjetniki vedo, da jim lahko močna mreža strateških partnerjev pomaga pri rasti. Sploh če se skladajo z njihovimi vrednotami, razširijo njihov doseg na trgu in jim omogočijo dostop do novih spretnosti. Spreminjajoče se potrebe kupcev, nujnost inovacij izdelkov in razvoj operativnih in poslovnih modelov so še več vodij prepričali, da partnerski odnosi prinašajo veliko potencialnih prednosti. Pandemija je to razmišljanje podkrepila s številnimi dokazi. Ko je bilo kitajsko kozmetično podjetje Lin Qingxuan zaradi pandemije prisiljeno zapreti skoraj polovico svojih 300 prodajaln in je pričakovalo 90-% upad prodaje, je hitro sklenilo partnerstvo z Ali Babo, da je lahko s tehnologijo predvajanja v živo prek speta nadomestilo svoje primarne prodajne in marketinške kanale. Tehnologija predvajanja v živo prek spleta je postala zelo učinkovit način za predstavitev izdelkov širšemu občinstvu, lepotni svetovalci podjetja, ki so se preobrazili v spletne vplivneže, pa so na vprašanja strank odgovarjali v resničnem času, kar se je izkazalo za bolj učinkovit pristop kot spletna trgovina. Tudi distributer namiznih iger Winning Moves Australia se je na pandemijsko resničnost prilagodil s partnerstvom s podjetjem Deliveroo, kar jim je omogočilo ponujanje 30-minutne dostave zabavnih iger poleg hrane, ki so jo stranke naročile prek platforme Deliveroo.

Vpliv pandemije covida-19 na trge po svetu še vedno traja, zato se izvršni direktorji zasebnih podjetij se trudijo identificirati strategije in poslovne modele, ki bodo njihova podjetja postavili na trajnostno pot do uspeha. Poleg lekcij o odpornosti, prilagodljivosti, upravljanju tveganj in podjetništvu jih je pandemija postavila tudi pred vprašanje, kako lahko zagotovijo, da bodo njihova podjetja preživela tudi v prihodnosti?

Na podlagi naših raziskav in sodelovanja z najuspešnejšimi zasebnimi podjetji na svetu — v najrazličnejših pogojih na trgu — smo ugotovili, da so na prihodnost najbolje pripravljena tista podjetja, ki se osredotočijo na širok nabor zmogljivosti in vanje uravnoteženo investirajo svoj čas, denar in energijo, ter se hkrati prilagajajo, transformirajo in rastejo. Tem zmogljivosti pravimo 7 Drivers of Growth, ki skupaj predstavljajo temelje, na podlagi katerih lahko ambiciozna podjetja gradijo odpornost, spodbujajo trajnostno rast in preoblikujejo svojo prihodnost, tudi in še posebej v svetu po pandemiji.

EY 7 Drivers of Growth

EY 7 Drivers of Growth je okvir, ki ambicioznim voditeljem omogoča, da na svoje podjetje pogledajo z drugega zornega kota, odkrijejo svoj celotni potencial in uspešno izvedejo svojo strategijo rasti.

Preberite več

Povzetek

Pandemija za večino podjetji pomeni stalno soočanje z novimi izzivi. V zadnjih 12 mesecih so se prioritete vodij na najvišjih položajih spremenile. Zdaj so v ospredju zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, prilagajanje novim okoliščinam, grajenje odpornosti in izkoriščanje novih poslovnih priložnosti. Čeprav se želje po rasti v zadnjih 12 mesecih niti niso spremenile, se poti, ki so jih ubrala uspešna podjetja, vse bolj razhajajo.

Na podlagi raziskav in sodelovanja z najuspešnejšimi zasebnimi podjetji na svetu smo ugotovili, da grajenje odpornosti in trajnostne rasti zahteva uravnotežen pristop na 7 ključnih področjih.

O članku

Avtor/ica Peter Bos

EY Global 7 Drivers of Growth Leader

Svetovalec ambicioznim. Vodjem hitro rastočih podjetij pomaga pospešiti in ohraniti rast.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo