Predstavitev posameznih zahtev EU direktive o zaščiti žvižgačev

Povezane vsebine Forenzične storitve

Ste pripravljeni na zahteve EU direktive o zaščiti žvižgačev?

Evropska Unija je prepoznala, da je mehanizem sporočanja zlorab in zaščita t.i. žvižgačev v javnem interesu, saj se tako na eni strani odkrijejo goljufije, korupcijska dejanja ter druga nezakonita in nepoštena ravnanja, na drugi strani pa mehanizem za sporočanje kršitev preprečuje uhajanje informacij v organizacijah.

Nova Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti žvižgačev od decembra 2021 zahteva, da države članice vzpostavijo ustrezni zakonodajni okvir, ki bo zagotavljal, da bodo vse organizacije z več kot 250 zaposlenimi in vse občine z več kot 10 000 prebivalci uvedle ustrezne mehanizme sporočanja o domnevnih kršitvah, ki bodo žvižgačem zagotavljale anonimnost, ustrezen prejem in obravnavo sporočila. Organizacije bodo morale prijavitelju v razumnem roku podati povratno informacijo o uvedenem postopku ter postopek zaključiti v predvidenem 3-mesečnem roku.

V EY Slovenija smo zaznali, da se mnoge organizacije pri tem soočajo z različnimi izzivi, zato so naši strokovnjaki pripravili brezplačna spletna predavanja strokovnjakov. Prvo spletno predavanje Predstavitev posameznih zahtev EU direktive o zaščiti žvižgačev se bo pričelo v četrtek, 4. 11. 2021, ob 13. uri.

Če vas ta tematika zanima, pa se webinarja ne morete udeležiti, ali če želite bolj osebno obravnavo, lahko pošljete povpraševanje za izvedbo predavanj v živo ali pogovor v vaši organizaciji neposredno našim strokovnjakom na naslov ey.slovenija@si.ey.com.

Webcast

MS Teams

Čas po vašem lokalnem času

Na prihodnjih 45-minutnih webinarjih bomo obravnavali tudi naslednje teme:

  • Bistveni elementi internih politik in postopkov, povezanih s prijavo nepravilnosti
  • Kaj nam morajo zagotavljati aplikacije za sporočanje kršitev in predstavitev nekaterih ponudnikov
  • Anonimno sporočanje in kdo naj bo zaupnik na katerega se bodo obračali žvižgači?
  • Zakaj nam žvižgači sploh sporočajo in kakšna so njihova sporočila?
  • Kako izvajati triažo prejetih primerov in kako naj poteka komunikacija z žvižgačem?
  • Kako krepiti etično kulturo organizacij in skladnosti poslovanja, da bo naša organizacija prejemala le prijave v dobri veri?
  • Pospeševanje operativne učinkovitosti sporočanja kršitev s strani žvižgačev
  • Obdelava podatkov žvižgačev in tekom preiskave. Do česa smo in do česa nismo upravičeni tekom interne preiskave?
  • In še več …

Kontaktirajte naše strokovnjake

Z veseljem vam bodo priskočili na pomoč s svojim strokovnim znanjem o vzpostavitvi zaščite žvižgačev.