EU direktiva o zaščiti žvižgačev: Bistveni elementi internih politik in postopkov

Povezane vsebine Forenzične storitve

Ste pripravljeni na zahteve EU direktive o zaščiti žvižgačev?

Spletno predavanje Bistveni elementi internih politik in postopkov, povezanih s prijavo nepravilnosti

Po uspehu prvega preglednega spletnega predavanja na temo nove Direktive EU o zaščiti žvižgačev vas vabimo na drugo spletno predavanje, kjer se bomo podrobneje dotaknili bistvenih elementov internih politik in postopkov, povezanih s prijavo nepravilnosti. Potekalo bo v petek, 3. 12. 2021, ob 13. uri.

Nova Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti žvižgačev od decembra 2021 zahteva, da države članice vzpostavijo ustrezni zakonodajni okvir, ki bo zagotavljal, da bodo vse organizacije z več kot 250 zaposlenimi in vse občine z več kot 10 000 prebivalci uvedle ustrezne mehanizme sporočanja o domnevnih kršitvah, ki bodo žvižgačem zagotavljale anonimnost, ustrezen prejem in obravnavo sporočila. Organizacije bodo morale prijavitelju v razumnem roku podati povratno informacijo o uvedenem postopku ter postopek zaključiti v predvidenem 3-mesečnem roku. V EY Slovenija smo zaznali, da se mnoge organizacije pri tem soočajo z različnimi izzivi, zato so naši strokovnjaki pripravili serijo brezplačnih spletnih predavanj.

Če vas ta tematika zanima, pa se webinarja ne morete udeležiti, ali če želite bolj osebno obravnavo, lahko pošljete povpraševanje za izvedbo predavanj v živo ali pogovor v vaši organizaciji neposredno našim strokovnjakom na naslov ey.slovenija@si.ey.com.

Webcast

MS Teams

Čas po vašem lokalnem času

Na prihodnjih 45-minutnih webinarjih bomo obravnavali tudi naslednje teme:

  • Kaj nam morajo zagotavljati aplikacije za sporočanje kršitev in predstavitev nekaterih ponudnikov
  • Anonimno sporočanje in kdo naj bo zaupnik na katerega se bodo obračali žvižgači?
  • Zakaj nam žvižgači sploh sporočajo in kakšna so njihova sporočila?
  • Kako izvajati triažo prejetih primerov in kako naj poteka komunikacija z žvižgačem?
  • Kako krepiti etično kulturo organizacij in skladnosti poslovanja, da bo naša organizacija prejemala le prijave v dobri veri?
  • Pospeševanje operativne učinkovitosti sporočanja kršitev s strani žvižgačev
  • Obdelava podatkov žvižgačev in tekom preiskave. Do česa smo in do česa nismo upravičeni tekom interne preiskave?
  • In še več …

Kontaktirajte naše strokovnjake

Z veseljem vam bodo priskočili na pomoč s svojim strokovnim znanjem o vzpostavitvi zaščite žvižgačev.