Portretna fotografija Primoža Kovačiča

Primož Kovačič

EY Slovenija, Associate partner, vodja storitev finančnega računovodstva in svetovanja

Strokovnjak za slovenske (SRS) in mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

Primož je v EY Slovenja vodja storitev finančnega računovodstva in svetovanja, največ pa deluje znotraj skupine, ki opravlja revizije družb v finančnem sektorju. EY Slovenija se je pridružil leta 2006. Ima več kot dvanajst let delovnih izkušenj na tem področju.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti v Coventryju v Veliki Britaniji. 

Leta 2011 je pridobil tudi diplomo ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) in je pooblaščeni revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Kako Primož gradi boljše poslovno okolje

Primož k boljšemu poslovnemu okolju pripomore z zagotavljanjem revizijskih in svetovalnih storitev strankam v finančni industriji, večinoma zavarovalnicam, bankam, lizing družbam, skladom in podobnim institucijam.

Delovni svet bogati z izkušnjami tako s slovenskimi (SAS) kot tudi z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Izvaja različne projekte, povezane s svetovalnimi storitvami za različna podjetja, vključno s projekti skrbnega pregleda in vrednotenjem podjetij, ter opravlja neodvisne preglede cenitvenih in drugih svetovalnih storitev v zvezi s transakcijami.

Stopite v stik s Primožem