IBOR tranzicija: Pripravite se na novo obdobje

Spletni seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Program:

1.      Uvod: Ozadje IBOR tranzicije in ustrezni časovni okvirji; Vloga regulativnih organov in drugih pomembnih akterjev, kot so ISDA in klirinške hiše.

2.      Mobilizacija programa IBOR tranzicije in pregled trenutnega stanja: Predstavitev aktivnosti običajnega programa IBOR tranzicije in pregled trenutnega stanja programov bank in zavarovalnic po vsej Evropi.

3.      Vpliv prehoda na novo ponudbo: Potrebni koraki in glavni izzivi za posodobitev ponudbe z novimi produkti in storitvami.

4.      Vpliv prehoda na obstoječa poslovna razmerja: Potrebni koraki in glavni izzivi pri prestrukturiranju obstoječih pogodb s strankami.

5.      Funkcije: Kratek pregled vplivov na druge procese, kot so računovodenje, vrednotenje, obvladovanje tveganj, modeli in poročanje.

6.      Q&A

 

 

Govorci:

 

Primož Kovačič, EY Slovenija, je Associate Partner v oddelku  finančno računovodskega svetovanja (FAAS). Primož je specializiran za svetovanje in revidiranje družb v finančni industriji, večinoma bank in zavarovalnic. Je lokalni predstavnik za IBOR tranzicijo.

 

Ruud Bulkmans, EY Nizozemska, je Associate Partner v oddelku finančnega svetovanja, kjer vodi ekipo zakladništva. Sodeloval je pri več projektih z nizozemskimi bankami in zavarovalnicami, vodil je projekte ocen učinkov in podpore IBOR tranzicije pri ponudbi v zakladniških oddelkih. Ruud je pooblaščeni računovodja in ima izkušnje tudi z računovodskim vplivom IBOR tranzicije.

 

Niels van der Kleij, EY Nizozemska, je Manager v oddelku finančnega svetovanja in je del ekipe EMEIA IBOR skupine. Delal je na projektih za več nizozemskih bank. Niels ima izkušnje s celostno presojo vplivov in načrtovanjem IBOR tranzicije. Specializiran je tudi za vpliv IBOR tranzicije na trgih izvedenih finančnih instrumentov ter vpliv na modele vrednotenja in tveganja.

 

Jiri Lammerts van Bueren, EY Nizozemska, je Manager v oddelku finančnega svetovanja in je del skupine za tehnologijo in digitalizacijo. Jiri je del ekipe EMEIA IBOR; na projektih IBOR sodeluje z dvema velikima nizozemskima bankama v fazi ocenjevanja in mobilizacije za tranzicijo pri obstoječih razmerjih, vključno s prestrukturiranjem pogodb in zunanjim komuniciranjem.

 

Prijavite se na spletni seminar:

 

Spletni seminar je brezplačen in bo potekal na platformi MS Teams. Prijavite se lahko do srede, 17. junija 2020, do 12. ure, in sicer na e-naslov: ey.slovenija@si.ey.com. Ob prijavi boste prejeli tudi navodila za pridružitev na klic.  

Webcast

MS Teams

Čas po vašem lokalnem času