Revizija i povezane usluge

Odeljenje Revizije i povezanih usluga podstiče pouzdanost u izveštavanju i poverenje koje dalje omogućava da kompleksni poslovni svet bolje funkcioniše.

Organizacije posluju u okruženju koje se brzo menja, sa visoko kompleksnim regulatornim zahtevima. U takvim okolnostima, važno je održati pouzdanost izveštavanja i poverenje.

Svrha kojoj Odeljenje za reviziju i povezane usluge kompanije EY teži jeste da podstakne pouzdanost izveštavanja i poverenje koje pomaže da kompleksni poslovni svet bolje funkcioniše. EY Odeljenje za reviziju i povezane usluge podržava organizacije u stvaranju poverenja investitora, upravljanju regulatornim zahtevima i dugoročnim, održivim ekonomskim rastom. Na ovaj način, štitimo i radimo u korist javnog interesa, istovremeno promovišući transparentnost.

Naše Odeljenje za reviziju i povezane usluge, u koje spadaju i finansijsko-računovodstvene savetodavne usluge i forenzičke i objedinjene usluge, pružaju informacije i tehničko znanje širom sveta.

Na usluzi smo globalnim i lokalnim klijentima sa podjednako intenzivnim fokusom na kvalitet usluge koju pružamo, gradimo integrisane timove i uspostavljamo inovacije u transformisanju načina na koji pružamo usluge.  

 

 

Najnoviji uvidi

Direktno u Vaš inbox

Budite u toku sa najnovijim informativnim glasnikom koji izdaje kompanija EY. 

Prijavite se

Kontaktirajte nas

Želite li da saznate više? Stupite u kontakt sa nama