6 min za čitanje 17.01.2020.
watering plants

Kako M&A može ubrzati rast privatnih kompanija?

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

6 min za čitanje 17.01.2020.

Brzina smenjivanja potresa iz okruženja podstiče rukovodioce da zbog rizika i prilika češće ispituju svoj portfolio.

Udanašnjoj ekonomskoj klimi, mnogi privatne kompanije se ne oslanjaju samo na organski rast kako bi stekle profit. . Iako organska izgradnja poslovanja može pružiti kontrolu i predvidljivost na duže staze, ima tendenciju da podrazumeva sporiji proces. Unapređenje proizvoda ili usluga, uvećavanje marketinških napora i identifikacija novih, profitabilnijih tržišta može znatno oduzeti vreme. Zbog ubrzavanja rasta, mnoge privatne kompanije su u potrazi za strateškim partnerstvima i akvizicijama.

Publikacija „EY Globalni Barometar - Poverenje u Kapital“ (20. izdanje) otkriva da mnoge privatne kompanije polažu osnovu za budući rast kroz M&A. Brzina smenjivanja potresa, kojima kompanije više hrle nego što se sklanjaju od njih, podstiče rukovodioce da zbog rizika i prilika češće ispituju svoj portfolio. U ovakvim, sve češćim, osvrtima, rukovodioci su prepoznali brz napredak koji pruža M&A. 

M&A aktivnost

43%

rukovodilaca privatnih kompanija namerava da koristi M&A kao metod za ubrzavanje promene svog portfolija u narednih 12 meseci.

Od 1.100 ispitanih rukovodilaca privatnih kompanija, 43% namerava da koristi M&A kao ubrzavajući metod da promene svoj portfolio u narednih 12 meseci - od čega je 45% njih usmereno na akvizicije unutar države i 55% njih koji se odlučuju na akvizicije van granica.

Najbolje destinacije za investiranje

Rukovodioci privatnih kompanija kažu da, uprkos kontinuiranim nesigurnim zastojima u namerama Velike Britanije da napusti Evropsku Uniju, ona ostaje jedna od najboljih destinacija za investiranje. Prema njima, ovo su pet najboljih destinacija:

  1. SAD
  2. Velika Britanija
  3. Nemačka
  4. Kina
  5. Kanada

Zanimljivo je videti Kinu u najboljih pet, uz sve neprilike oko pristupa tržištu i reciprocitetu sa SAD i EU, koje traju. Uprkos zabrinutosti za protekcionizam, SAD je najbolja destinacija koju biraju rukovodioci privatnih kompanija. 

Gledano kroz različite industrije, rukovodioci privatnih kompanija u P&U (energetika) sektoru ukazuju na to da su transakcije važan deo njihove strategije rasta, sa 76% njih koji očekuju da izvrše M&A u narednih 12 meseci.

Njihova potreba za transakcijama predstavlja rezultat tranzicije sektora sa tradicionalne strukture na sistem koji će biti definisan novim, promenjenim tržišnim i tehnološkim uslovima. Ugovaranje u 2019. godini biće oblikovano odlukom energetskih kompanija u vezi sa ulogom koju žele da igraju u novom ekosistemu.

Iako je M&A idealna opcija za objedinjeni organski rast, to je i imperativ koji rukovodiocima privatnih kompanija ublažava bilo koji potencijalni rizik vezan za ugovore akvizicije sa efektnim izvršenjem. Barometar tvrdi da integracija ostaje ključni rizik kojim treba upravljati realizacije ove transakcije. Kako je nalaženje novih izvora rasta ključ kreiranja vrednosti iz partnerstava i akvizicija, rukovodioci se usmeravaju na širenje tržišta, sinergije i pristupanju diferencijalnim korisnicima kako bi unapredili svoju M&A integraciju. 

Zbog ubrzavanja rasta, mnoge privatne kompanije su u potrazi za strateškim partnerstvima i akvizicijama.

U radu sa privatnim kompanijama, EY timovi nalažu da su najuspešnije integracije one gde su kompanije razvile M&A plan i formirale posvećene M&A timove i planove za to šta sledi nakon akvizicije. Ovi koraci mogu osigurati da se odgovarajućim strategijama identifikuje i adresira sinergija, prilike i rizici.

Rezime

Istraživanje EY Capital Confidence Barometar ocenjuje korporativno poverenje u ekonomske izglede i identifikuje trendove i prakse odlučivanja u upravnim odborima u vezi sa tim kako kompanije upravljaju svojim planovima kapitala.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization