27.03.2020.
EY C19 Response - Izmene u proceduri produženja trajanja plaćenog odsustva za vreme vanrednog stanja

EY C19 Response - Izmene u proceduri produženja trajanja plaćenog odsustva za vreme vanrednog stanja

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

27.03.2020.
Related topics COVID-19

Izmene u proceduri produženja trajanja plaćenog odsustva za vreme vanrednog stanja – saopštenje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom Zaključka Vlade Republike Srbije.

Podsećamo, član 116. Zakona o radu predviđa da poslodavci mogu uputiti zaposlene na plaćeno odsustvo u trajanju od najduže 45 radnih dana, usled prekida rada ili smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog.
Zaposleni tokom ovog odsustva imaju pravo na naknadu zarade u iznosu od 60% prosečne zarade, s tim što ova naknada ne može biti niža od minimalne zarade.

Trajanje ovog odsustva može biti produženo i preko 45 radnih dana, uz saglasnost nadležnog ministra, koji prethodno pribavlja mišljenje reprezentativnog sindikata.

Ministarstvo je saopštilo da je u cilju ubrzanja ove procedure, Vlada donela Zaključak kojim se ukida obaveza ministra da konsultuje sindikat pre nego što produži trajanje ovog odsustva.

Zaključak propisuje i da će, do daljeg, obrazloženi zahtev za produženje plaćenog odsustva poslodavci dostavljati ministru elektronski.
Takođe, Rešenje o davanju saglasnosti za produženje odsustva preko 45 radnih dana će se do daljeg dostavljati poslodavcima elektronskim putem, s tim što se plaćeno odsustvo može produžiti najkasnije do ukidanja vanrednog stanja.

Uskoro se očekuje objavljivanje ovog Zaključka Vlade, koje će sadržati detaljnije instrukcije u vezi za postupkom podnošenja zahteva za saglasnost ministru i listom dokumentacije koje će poslodavci biti dužni da podnesu u ovom postupku.

Rezime

član 116. Zakona o radu predviđa da poslodavci mogu uputiti zaposlene na plaćeno odsustvo u trajanju od najduže 45 radnih dana, usled prekida rada ili smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog. ​Zaposleni tokom ovog odsustva imaju pravo na naknadu zarade u iznosu od 60% prosečne zarade, s tim što ova naknada ne može biti niža od minimalne zarade.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19