2 min za čitanje 17.03.2020.
EY C19 Response - Radni odnosi tokom vanrednog stanja

EY C19 Response - Radni odnosi tokom vanrednog stanja

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

2 min za čitanje 17.03.2020.
Related topics COVID-19

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020, u daljem tekstu „Odluka“), koja je stupila na snagu 16. marta 2020. godine, zbog pandemije virusa COVID-19, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, u daljem tekstu: „Uredba“), kojom se uređuje poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Uredba propisuje dužnost svih poslodavaca na teritoriji Republike Srbije da omoguće rad svojih zaposlenih van prostorija poslodavca (rad na daljinu ili rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad, u skladu sa opštim aktima poslodavca ili ugovorima o radu.

Ukoliko postoje poslodavci koji rad van prostorija poslodavca nisu uredili opštim aktima (npr. Pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu, a organizacija rada konkretnog poslodavca omogućava ovakav rad, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca. Navedeno rešenje obavezno mora da definiše sledeće:

a) Trajanje radnog vremena;

b) Način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je takođe dužan da vodi evidenciju zaposlenih koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Uredba predviđa pravila i za situacije u kojima je priroda delatnosti koju obavlja Poslodavac takva da nije moguće organizovati rad van prostorija poslodavca (npr. proizvodni pogon, čišćenje kancelarija, recepcija):

1) Poslodavac je dužan da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji;

2) Poslodavac je dužan da omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.);

3) Poslodavac je dužan da odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Dalje, poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka, obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016). U skladu sa tim zakonom, ukoliko se pravno lice ne pridržava određenih mera, može biti kažnjeno za prekršaj novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Uredba predviđa da je za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Zavisno od toga kako se situacija bude odvijala, očekuje se da Vlada Republike Srbije uvede dodatne mere u sferi radnih odnosa u sprečavanju pandemije virusa COVID-19. Mi ćemo vas blagovremeno obaveštavati o svim promenama s tim u vezi. Za sve dodatne informacije naš tim stoji na raspolaganju.

Rezime

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, u daljem tekstu: „Uredba“), kojom se uređuje poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19