Photographic portrait of Bogdan Polovina
Nemate predstave šta ste sve u stanju da postignete sve dok ne pokušate. Naterajte se da probate, jer to niko ne može uraditi umesto vas.

Bogdan Polovina

Partner, EY-Parthenon, Centralna Evropa

Bogdan je Partner u EY-Parthenon timu u Centralnoj Evropi, sa 11 godina iskustva u oblasti strateškog savetovanja. Magistrirao je na poslovnoj školi HEC u Parizu i diplomirao na Univerzitetu Bocconi.

Kancelarija Beograd, RS

Na početku svoje konsultantske karijere, Bogdan je gotovo 6 godina radio u firmi A. T. Kearney, uglavnom u Centralnoj i Istočnoj Evropi i na Bliskom istoku (UAE, Katar).

Tih godina, savetovao je velika, javna preduzeća, kao i privatne kompanije, u većem broju sektora (finansijske usluge, telekomunikacije, energetika, maloprodaja), pružajući im konsultantske usluge u oblasti strategije, poslovnog planiranja, restrukturiranja optimizacije troškova i procesa, stvaranja vrednosti itd.

Bogdan je odatle prešao u UAE i radio u timu za strategiju i unapređenje poslovanja u kompaniji Alvarez & Marsal, gde se najviše bavio konsultantskim poslom usmerenim na praktične probleme i implementaciju u sektorima maloprodaje, nekretnina, zdravstva i obrazovanja u zalivskim zemljama (UAE, Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein itd.). Bio je na funkciji privremenog operativnog direktora kompanije u UAE kotirane na berzi, a radio je i na projektima razvoja strategije, dubinske analize komercijalnog poslovanja, reorganizacije i optimizacije troškova.

Bogdan je magistrirao na poslovnoj školi HEC u Parizu (Francuska) i diplomirao na Univerzitetu Bocconi (Italija).

Na koji način doprinosi izgradnji boljeg poslovnog sveta

Budite prisutni i posvećeni, aktivno i svesno uključeni. Kada se postavite kao „jedan od njih“, i ako ste uvek tu za svoje klijente, timove ili zajednicu, imate najbolju poziciju za pronalaženje novih načina da im pomognete da napreduju i da se razvijaju

Kontaktirajte Bogdana