5 min za čitanje 29.05.2019.
Crowd clapping hands in the air

Kako ojačati vašu strategiju rasta pomoću podataka

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

5 min za čitanje 29.05.2019.

Podaci su zagonetka. Oni mogu osnažiti, ali i ograničiti. Primenom tehnoloških rešenja u kombinaciji s ljudskim uvidom mogu nastati transformacione strategije.

P odaci su blagoslov i prokletstvo. Mogu biti katalizator rasta kao i inhibitor pri odlučivanju. Zamislite ovo - imate kompaniju u sektoru maloprodaje koja je tradicionalno dobro poslovala na konvencionalnom tržištu. U vašoj industriji sve više primećujete kako vaši konkurenti inoviraju na nove i nekonvencionalne načine sledeći promenjive navike potrošača. Igrači koji su nekada zauzimali susedne teritorije sada postavljaju svoje poslovanje u vašem dvorištu. Kako postupate i na kojim uvidima treba da se temelje vaši naredni strateški koraci? Imate li potrebne informacije da otključate te uvide? Koji su vam drugi podaci potrebni?

Veličina podataka je jednostavno ogromna. Generisanje podataka događa se zapanjujućom brzinom i ne pokazuje znakove usporavanja. Dnevno se generiše oko 2,5 biliona bajta podataka. Za ilustraciju, sve knjige na planeti predstavljaju samo 6% od ukupne količine proizvedenih podataka.

Tempo potresa znači da kompanije moraju da se transformišu brže nego ikad, kako bi preuzele vodeću ulogu na tržištu. S obzirom na to da tradicionalne strategije internih ulaganja ne nude uvek zadovoljavajući rezultat za utrošeni novac, sve više i više kompanija raspravlja o tome da li je bolje kupiti, ili graditi. Da li treba da nastavimo sa ulaganjem u organski rast koji može biti sporiji, ili uvesti inovaciju potrebnu za ubrzavanje rasta? Većina kompanija ( 74% u istraživanju EY ) sada se odlučuje za neorganski rast - spajanjem i akvizicijama, zajedničkim ulaganjima, partnerstvima ili savezima.

Generisanje podataka je neumoljivo. Preduzeća mogu biti preplavljena ovom lavinom podataka. Ipak, u nedavnom istraživanju , 41% finansijskih direktora nam je reklo da nedovoljno podataka predstavlja glavnu prepreku za optimalnu alokaciju kapitala - jasan znak da je potrebno mnogo više posla kako bi kompanije imale adekvatne podatke za podršku donošenju strateških odluka.

U međuvremenu, uključene kompanije stiču konkurentnu prednost učeći kako mogu da prikupljaju, analiziraju i tumače podatke na osnovu svoje strategije rasta. Ali oni su izuzetak, a ne norma. Dakle, kako bi više kompanija moglo poboljšati svoju strategiju rasta uključivanjem tehnologije?

Povezivanje tehnoloških rešenja s očekivanjima klijenata

Kako se obim i tempo potresa povećava, tako raste i potreba za strategijom za bržu transformaciju poslovanja. Spajanje i akvizicije su uobičajena opcija, kao što smo videli, ali se i sami transformišu jer kompanije očekuju da konsultanti koriste niz vrhunskih tehnologija kako bi maksimizirali efikasnost i postigli vrednost tokom životnog ciklusa spajanja i akvizicije:

     
  • Od strategije - omogućavanje neorganskog rasta efektivnim identifikovanjem, ulaganjem u sebe ili preuzimanjem ciljeva partnera.
  • Do pažljive procene - steknite jasnije uvide i donesite ih u boljoj poziciji da procenite kompaniju i pregovaranje o sporazumu.
  • Prelazak na izvršenje - isporučivanje vrednosti putem strategije spajanja i akvizicija.

Odeljenje Savetovanja pri poslovnim transakcijama kompanije EY razvilo je komplet ciljanih alata, posebno prilagođenih svakoj fazi životnog ciklusa M&A, pomažući našim klijentima da prodru u lavinu podataka. EY Connected Capital Technologies preuzima podatke, obrađuje ih i primenjuje analitiku i veštačku inteligenciju kako bi izvukao korisne podatke i pomogao klijentima da zaista ostvare svoje strateške prioritete. Pogledajmo kako se to može primeniti na strateškom početku životnog ciklusa spajanja i akvizicija.

Bolji uvidi za bolji strateški rast

Imati optimalnu strategiju rasta znači potpuno razumevanje ekosistema u kojima delujete. Kompanija više ne posluje u jednom ekosistemu. Takođe, moraju se uzeti u obzir ekosistemi dobavljača (i njihovih dobavljača) i kupaca (i kupaca svojih kupaca). One organizacije koje usvoje pravi mentalni okvir za razmišljanje o ekosistemima postaće one koje uspevaju u ovom transformativnom dobu.

Ovo nije lako pitanje. Na primer, razumevanje samo tri ekosistema koinvestitora kao cilja ponekad može dovesti do mnoštva daljih kompanija koje je potrebno istražiti. Prava jasna slika može se postići samo upotrebom tehnologije i pristupom velikim količinama podataka (big data).

EY Embryonic je moćan alat u paketu Connected Capital Technologies razvijen da pomogne klijentima u definisanju neorganske strategije brzog rasta kroz spajanje i  akvizicije, kao i sklapanjem partnerstva. Nudi jedinstven globalni pogled na poslovni ekosisitem u javnim, privatnim i start-up organizacijama. Usvajanjem miliona podataka, od strukturiranih i nestrukturiranih javnih i privatnih zapisa kompanija do članaka, podataka o patentima i podataka društvenog sadržaja, oni oživljavaju ekosisteme u stvarnom vremenu. Milioni transakcija tokom proteklih 20 godina - uključujući spajanja, akvizicije, zajednička ulaganja, investicije, partnerstva i strateške saveza - mapirali su odnose između tradicionalnih i inovativnih kompanija, nudeći jedinstveno razumevanje strategije kompanije, usvajanje novih tehnologija i konvergencije sektora.

Na trenutak razmislimo o izmišljenoj maloprodajnoj kompaniji koja je navedena na početku. Zamislite da to bude vaša kompanija i kako ste angažovali kompaniju EY Embryonic da vam pruži pregled ekosistema od 360-stepeni u kojima se nalazite vi i vaš ceo lanac vrednosti. Vidite da vaši konkurenti mnogo više ulažu u start-up tehnološke kompanije i formiraju jače saveze sa infrastrukturnim partnerima. Možda je to zbog početne prednosti sa novim platnim sistemima koji bolje rešavaju životni stil njihovih kupaca, ili je to možda primena platforme tehnologija za inovativne odnose sa klijentima. Sada imate prednost uvida u to gde je fokus ulaganja i deinvestiranja i gde se „pametni novac“ ulaže. To vam daje uvid koji je potreban da biste tražili potencijalne ciljeve kako biste bili korak ispred i konkurentni.

Omogućavanjem ove vrste komunikacije, EY Embryonic opskrbljuje naše konsultante nizom mogućnosti za pomoć klijentima u rešavanju njihovih najkritičnijih problema - onih koji im pomažu u razvoju i dorađivanju njihove strategije rasta. Dizajniranjem plana sa kime biste se trebali povezati , a često su i sami startupi i oni koji stvaraju potrese, oni mogu biti korak ispred krivulje poremećaja i konkurencije.

Agilni, prilagođeni i kolaborativni pristup - ABC uspeha

Nove tehnologije omogućavaju agilnost. Tim odeljenja Svetovanja pri poslovnim transakcijama  kompanije EY fokusiran je na to da ne gradi teške back-end sisteme poput ERP poslovnog softvera; mi gradimo veoma agilna, prilagođena rešenja za naše klijente i razvijamo ih u saradnji s njima.

Verujemo da podaci treba da pomognu u rešavanju problema, a ne da postanu problem - blagoslov, a ne prokletstvo. Razmotrite sledeće - Od procenjenih 2,5 triliona bajta podataka koji se dobijaju svaki dan, oni se analiziraju i koriste do svog punog potencijala manje od 1%. Zamislite šta je moguće ako vaše preduzeće otključa samo nekoliko dodatnih procenata ovih dragocenih podataka? Mogućnosti su beskrajne.

Eksperti iz kompanije EY koriste snagu paketa Connected Capital Technologies kako bi kompanijama pomogli da pretvore svoje podatke u upotrebljivi strateški uvid: pogonjeni podacima, s motorom tehnologije i ljudima za volanom.

Rezime

Brzi tempo promena znači da su podaci svuda i da njihove količine brzo rastu. Kompanije se moraju brže transformisati da bi održale korak. Tehnologija je rešenje za pronalazak vaših najrizičnijih zona. U kombinaciji sa uvidom naših savetnika, podaci daju liderima kompanija smernice koje su im potrebne da donesu dobro potkovan izbor o tome šta je sledeće u poslovanju.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization