Att stärka förändringsmuskeln inom offentlig sektor

I Covid-19

I en omvärld präglad av osäkerhet och komplexitet har offentlig sektor en allt större utmaning i att möta medborgarnas och samhällets föränderliga behov över tid. Förmågan till ständigt ifrågasättande, anpassning och förnyelse behöver stärkas.