5 minuters lästid 6 feb. 2020
Flygvy över motorväg i Shanghai

Hur agila processer blir nödvändiga inför snabba marknadsförändringar

5 minuters lästid 6 feb. 2020
Relaterade ämnen Advanced Manufacturing

Nya regleringar, ekonomiska förhållanden, och förändrade kundpreferenser tvingar fordonstillverkare och deras leverantörer att bli mer agila.

Ledare för 17 fordons- och transportföretag (A&T "automotive and transportation") har i sina resultatrapporter med analytiker avslöjat att de tvingas förbättra sina agila processer för att möta förändringar i efterfrågan. De försöker balansera hanteringen av sina driftskostnader samtidigt som de stödjer utvecklingen av ny teknik på ett adekvat sätt.

Topp 10 frågor från kvartalsresultaten:

 1. Geografisk utveckling
 2. Utveckling av rörlighet
 3. Driftskostnader
 4. Organisationsförändringar
 5. Icke organisk tillväxt (M&A, JV och partnerskap)
 6. Regulatoriska problem
 7. Tillverkning och hantering av leveranskedjor
 8. Produktutveckling
 9. Rörelsekapital och kassaflödeshantering
 10. Geopolitiska frågor

Topp tre frågor som stack ut 1Q19

Regional efterfrågan, utveckling av rörlighet och driftskostnader förblir topp tre frågor för 1Q19 precis som för 4Q18. Det faktum att deras positioner inte har förändrats under detta kvartal indikerar att lokala krav, tekniska framsteg och makroekonomiska förhållanden fortsätter att spela nyckelroller i A&T-företagens tillväxtstrategier. Dessa frågor diskuteras nedan:

 • Geografisk utveckling: Med den första positionen i topp 10-listan för 1Q19 och 4Q18 indikerar ämnet regional efterfrågan att A&T-företag möter förändrade krav i Asien, Europa och Nordamerika. Även om Asien bevittnar en avmattning i tillväxten i flera stora fordonssegment är dess totala ekonomiska tillväxttakt fortfarande högre än genomsnittet. Medan tillverkare i Europa står inför nya utmaningar på grund av nya utsläppsbestämmelser, finns det bevis för ett ökande intresse för sportfordon (SUV), lätta lastbilar och crossovers över hela USA.
 • Utveckling av rörlighet: Teknologiska framsteg förblev på den andra positionen både under 1Q19 och 4Q18, vilket indikerar att data- och innehållshantering blir mer integrerad för A&T-företag. Eftersom utvecklingen av autonom fordonsteknologi (AV) och elfordonsteknologi (EV) fortsätter att förändra marknaden, söker företag nya sätt att förbättra sina tjänster och stärka kundrelationerna. Detta påverkar även så småningom efterfrågan på avancerade system för förarstöd, som växer snabbare än beräknat. Att stödja dessa innovationer kräver att tillverkare letar efter förvärv, JV och interna inkubatorer som ger tillgång till sådan teknik.
 • Driftskostnader: Verksamhetsgrupper i A&T-företag hittar nya utmaningar eftersom makroekonomiska förhållanden fortsätter att växla. De viktigaste områdena är relaterade till råvaror, valutaväxling (forex), teknik, logistik och talang. Valutaförändringar i valutan förblir det viktigaste området. Dessa osäkerheter och de högre kostnaderna för utveckling av rörlighet förväntas fortsätta under nästa kvartal. Trots ökningen av driftskostnaderna visar analyser av intäktssamtalet att kostnader relaterade till den tekniska utvecklingen förväntas stödja topplinjeökningen på lång sikt.

Nya frågor för 1Q19

Initiativ på företagsnivå och produktutveckling är två nya frågor som har tagit sig in på listan. Medan den förstnämnda gäller operationell effektivisering, omorganisation av affärsfunktioner och avyttringar, handlar den senare om förändringen i efterfrågan på fordonstyper, vilket ökar tillkomsten av FoU och produktinnovation:

 • Omstruktureringsinitiativ: A&T-företag fokuserar på metoder för att förbättra strukturell effektivitet samtidigt som de säkerställer minskade driftskostnader. Vissa anser att anställning av en digital arbetskraft skulle hjälpa dem att uppnå detta. Det finns även förespråkare för omstruktureringar som blir en "normal" del av företagskulturen.

 • Produktutveckling: Flera A&T-företag försöker införa nya initiativ för att förbättra kundupplevelsen. Ny design, förbättrad bränsleeffektivitet och nya infotainmentfunktioner tillsammans med förnyat fokus på att uppfylla utsläppsstandarder fortsätter att vara nyckelfokuset för nya lanseringar.
 • Omfattning, begränsningar och metod

  Denna analys granskar de viktigaste ämnesområdena som diskuterats av ledare för 17 A&T-företag (inklusive personbilar, kommersiella fordon och andra fordonsleverantörer) under resultatrapporter med analytiker. Rapporten spårar förflyttningen av dessa ämnesområden från kvartal till kvartal för att ge ett perspektiv på förändringar i denna sektor.

Summering

Bilföretag, inklusive personbilsleverantörer och kommersiella fordonsleverantörer, tvingas att bli ännu mer agila på grund av förändringar i lokala ekonomiska förhållanden, driftskostnader i samband med tekniska framsteg och förändrade kundpreferenser.

Om artikeln

Relaterade ämnen Advanced Manufacturing